Dette så jobbsøkerne etter i 2019

Jobbsøkerne jakter høyere lønn, å få jobbe med nye fagområder og nye oppgaver, samt å jobbe for en dyktigere leder. Det viser resultatet av Bransjeundersøkelsen.

Halvparten av respondentene i Bransjeundersøkelsen er åpne for å bytte jobb i året som kommer. 40% av respondentene som planlegger å bytte jobb, jobber hos annonsør og 40% i byrå. 10% jobber i mediekanal.

Det er tre ting som er spesielt viktig når disse ser etter ny jobb.

Lønn

Denne gruppen rapporterer inn en lønn som ligger 6,5% under gjennomsnittet, og bare 1 av 3 mener at de får lønn som fortjent. Dermed er det ikke overraskende at 55% oppgir at høyere lønn er en av de tre viktigste forventningene de har.

Lære noe nytt

På en god andreplass er forventningen om å få jobbe med nye fagområder og oppgaver, og 50% svarer dette. Det er viktig å merke seg at «bare» 15% svarer at større tilgang på kurs og seminarer er en driver når de ser etter ny jobb. Man kan tolke dette som at forventningen til faglig utvikling er knyttet til selve jobben og oppgavene i denne.

Dyktigere leder og bedre kollegaer

45% oppgir at ønsket om en bedre leder er en av de tre hovedmotivasjonene for å bytte jobb. 19% svarer at de ser etter dyktigere kollegaer og 25% av de som ser mest aktivt etter ny jobb svarer at et bedre arbeidsmiljø er høyt prioritert.

 

Fakta om Bransjerapporten

  • Bransjerapporten 2019 er basert på Bransjeundersøkelsen som vi i Teft sendte ut til mottagere av Teft sine nyhetsbrev i oktober i 2018. Undersøkelsen ble også markedsført ovenfor våre nettverk på Facebook og LinkedIn i tillegg til markedsføring av undersøkelsen på Kampanje.com.
  • Totalt svarte 1160 respondenter på undersøkelsen
  • Over 90 % av respondentene er i relevant jobb på tidspunktet de responderte
  • Dette er det niende året vi i Teft lager Bransjerapporten