Dette ønsker medarbeideren seg

Kandidater vi møter sier alltid at de er på jakt etter å lære noe nytt. Det er kanskje det nærmeste vi kommer definisjonen av «faglige utfordringer»

I Bransjeundersøkelsen 2017 spurte vi: Hvilken kompetanse ønsker du som medarbeider å utvikle? Svaret er innovasjon og nytenkning, samt analyse og ledelse. Dette er de mest attraktive fagområdene når vi spør ansatte i vår bransje om hva slags kompetanse de ønsker å utvikle.

– Kandidater vi møter sier alltid at de er på jakt etter å lære noe nytt. Det er kanskje det nærmeste vi kommer definisjonen av «faglige utfordringer». For å tiltrekke seg nytt talent og beholde de flinke folkene man har kan det derfor være klokt å legge aktivt til rette for at ansatte i selskapet eller miljøet man leder lærer seg noe nytt med jevne mellomrom, sier Eivind Ruud Johnsen, partner og rådgiver.

Lite variasjon mellom miljøene

Oppfatningen av hvilken kompetanse man ønsker å utvikle er ganske lik blant ansatte i byrå, mediekanal og i markedsavdeling. Selv om rekkefølgen varierer mellom miljøene er oppfatningen av «spennende fag» ganske. Det samme gjelder også på tvers av alder og kjønn.

– Vår undersøkelse viser at ansatte i byrå, mediekanal og i markedsavdeling er mest opptatt av innovasjon og nytenkning. Her svarer respondentene i de ulike miljøene helt likt. Deretter ser vi at ansatte i markedsavdeling ønsker faglig utvikling innen analyse, mens ansatte i byrå og mediekanal prioriterer ledelse foran analyse, sier Ruud Johnsen.

Benytte potensiale

Hans råd til arbeidsgivere er å benytte potensialet som ligger i medarbeiderens ønske om faglig utvikling.

– Om en dyktig spesialist går i et intervju og opplever at arbeidsgiveren er tvilende til at spesialisten evner å lære nye fagområder eller at lederen begrenser fagområdet det er snakk om, er det lite trolig at spesialisten vil oppfatte rollen eller arbeidsplassen som attraktivt. Den mest kjente innvendingen mot å engasjere seg i en prosess hos en ny arbeidsgiver er at «jobben er for lik den jeg har i dag». Er man derimot god på å legge til rette for faglig utvikling, vil man ha større sjanse for å trekke til seg gode folk, avslutter han.