Y Story lager verdifulle arbeidsplasser

-Når man jobber med å bygge kultur og merkevare fra innsiden av organisasjonen er det ikke rom for generalisering eller det som bare nesten er sant. Man må ta tak i de unike trekkene og egenskapene man treffer på i miljøet som har verdi og som betyr noe. De tingene som bidrar til mening i relasjonen mellom bedriften og de som jobber der.

Andreas Kvernflaten leder Y Story

Andreas Kvernflaten er daglig leder i byrået som i dag teller 9 heltidsansatte i tillegg til eksterne ressurser som tas inn når det trengs. Han er vant med å sitte i styrerom og ledergrupper og forstår de strategiske og praktiske utfordringene bedrifter støter på når de skal kommunisere med ansatte. Det kan være at det går veldig bra og at man skal forklare alle ansatte at arbeidsplassen er sterkere og mer forberedt på fremtiden enn noensinne. Eller det kan være at konkurentene haler innpå og at alle må ta i et ekstra tak og tåle en periode som vil kreve noe ekstra av alle. Målet er å bidra med konsepter og kommunikasjon som inkluderer, motiverer og skaper felleskap i organisasjonen. – Man har ganske andre rammer når man lager kommunikasjon internt, man kan dra på og være patriotisk, eller man kan nerde på detaljer som er veldig viktig for de som jobber i selskapet, men ikke betyr noe for verden utenfor. Mulighetene er mange og friheten stor. Derfor er det så viktig at vi tar i bruk kreativ tankegang og konsepter som utnytter egenarten til kunden og treffer rett, forteller Andreas.

Absolutt relevans

– På mange måter er vår type kreativitet og vår tilnærming ganske annerledes enn når man jobber med tradisjonell reklame for produkter og kampanjer. Men det handler fortsatt om å skape følelser og være relevant.

Når vi gjør jobben vår riktig skaper vi ekte følelser og absolutt relevans, og jeg tror det er det som gjør at alle vi som jobber i Y Story er så gira på å lage konsepter som virkelig funker. Det har veldig stor effekt for miljøet når vi lykkes sammen med kunden. Jeg tror at de som er skikkelig flinke reklamefagfolk, teknologer og kommunikatører også vil vise seg å være skikkelig flinke når de kommer til oss.

Y Story er ikke et veldig stort miljø, men de rommer allikevel mennesker med en bredde i både kompetanse og personlighet. -På huset kombinerer vi kompetansen til teknologer, pedagoger og kreative, og vi har det til felles at vi ikke gir oss før vi har kommet opp med noe som overgår forventningene til både ledelsen og de ansatte hos kunden. Vi legger mye stolthet og ambisjon i det, og da må vi våge å utfordre hverandre. Vi er helt avhengige av at alle virkelig tror på ideen og løsningen, og da må alle som har noe å si få si det og dessuten bli lyttet til. Takhøyde og ansvarliggjøring er viktig i arbeidsmiljøet vårt.

Siden starten i 2017 har selskapet hatt solid vekst og god lønnsomhet, og klart seg veldig godt gjennom det siste året, til tross for pandemien. Y Story har tidligere rekruttert en senior AD gjennom Teft.