Synergy SKY øker fokuset på sensorteknologi og automatisering av møteopplevelsen

Synergy SKY leverer sofistikert teknologi som løser alle tekniske og praktiske utfordringer knyttet til virtuelle og fysiske møter mellom mennesker i alle typer organisasjoner. Løsningene utvikles i samarbeid med noen av de største aktørene på markedet, som Cisco og Microsoft. Selskapet har ansatte i Australia, Hong Kong, Tsjekkia, Frankrike, England, Sverige, Finland, Norge og USA.

-I løpet av de tre siste årene har vi fått over 3 millioner brukere som via våre løsninger har forenklet måten de møtes på. Bedrifter som NAV, Capgemini og Statkraft stoler hver dag på våre løsninger for sine møter, forteller Tor Halvorsen, utviklingssjef i Synergy SKY.

Utvider teamet med flere utviklere

Nå skal Synergy SKY utvide Oslo-teamet med en senior utvikler og en utvikler med litt mindre erfaring.

-Senior-profilen må ha erfaring med og evne til å lede team med tanke på større arkitektoniske beslutninger og coache yngre utviklere. Den andre utvikler-rollen passer for en person som er på utkikk etter sin neste utfordring, i et lite team der man vil få et voksende ansvar, forteller Tor Halvorsen.

-Vi ser etter engasjerte personer som elsker å programmere. For å trives hos oss må du være selvstendig av natur, men også like å hjelpe andre med å drive prosjekter videre. Du må ha lyst til å jobbe med teknologi og kunne finne ut hvilken ny teknologi som trengs basert på hvilken vei videre våre produkter tar, forklarer Tor.

Flat struktur og fleksibilitet

Software-selskapet har en åpen og inkluderende kultur, med ytterst lite byråkrati. I hverdagen er stort sett alle delaktige i bestemmelser rundt hva som skal gjøres og av hvem.

-Vi utvikler produkter som brukes av store internasjonale selskaper, i en teknologisektor i konstant bevegelse. Vi adresserer et marked som både vokser og som er i ferd med å endre seg. Det er utrolig spennende å være med på, sier Tor.

Som leder er Tor opptatt av å legge til rette for å komme i mål med det som utvikles. Han ønsker at utviklerne i størst mulig grad skal ta sine egne beslutninger, samtidig som han er klar på hva som er selskapets prioriteringer og hva som må leveres først.

-Jeg prøver å legge til rette for høy grad av fleksibilitet. Så lenge utviklerne forholder seg til produktenes overordnede visjon og mål og disse legges til grunn for beslutninger, kan utviklerne ta mange avgjørelser selv, forklarer Tor.

Nye satsingsområder

I 2020 skal selskapet satse på IoT, sensorteknologi og automatisering av møteopplevelsen.

-Noen av produktene vi har er unike av natur, og vi har en veldig stor grad av selvstendighet når det gjelder hvordan disse utvikles videre, samt valg av teknologier. Hos oss vil du få jobbe i et spennende miljø, i flotte lokaler i Barcode. Her får du gratis lunsj i kantinen, en fleksibel arbeidsdag og du vil få jobbe med verdens største kunder. Vi gleder oss til å få flere med på teamet, avslutter Tor.