Sjømatrådet navigerer i en mer digital sjø 

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet og jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Målet er å øke verdien av norsk sjømat, ved å arbeide systematisk med markedsinnsikt, markedsutvikling, markedsberedskap og omdømmebygging i utvalgte markeder over hele verden. I Norge er målet å øke sjømatkonsumet. Hovedkontoret ligger i Tromsø, men de har i tillegg 13 utekontorer i de viktigste markedene for norsk sjømat.

Denne artikkelen ble publisert i forbindelse med rekrutteringen av International Digital Marketing Manager til Norges sjømatråd vinteren 2021.

Når man jobber i Norges sjømatråd har man hele verden som arbeidsplass, og arbeidet du utfører bidrar inn til Norges nest viktigste eksportnæring. I Sjømatrådet er du en del av et sterkt fagmiljø både internt og eksternt.

Sammen med selskapene i sjømatnæringen utvikler Sjømatrådet markeder for norske sjømatprodukter som næringen selv mener det er riktig å satse på. Det brede spekteret av markedsføringsaktiviteter fungerer som en støtte til eksportørenes eget salgsarbeid, både i bedrifts- og forbrukermarkedet. Ved å øke kjennskapen og preferansen til sjømat fra Norge, er Sjømatrådets markedsarbeid med på å legge et godt grunnlag når den enkelte eksportør vil nå ut med produktene sine til markeder over hele verden.

Til tross for at 2020 var et krevende år, eksporterte Norge sjømat for over 100 milliarder kr, en tresifret milliardomsetning næringen kun har passert én gang før, og det var i 2019.

Camilla Beck, kom fra sjømatprodusenten Lofoten og startet i stillingen som Markedsdirektør i Sjømatrådet sommeren 2020, altså sommeren hele verdens eksportnæring stod i knestående. Det ble en krevende start for den påtroppende direktøren.

Camilla Beck, Sjømatrådet

Camilla Beck er Markedsdirektør i Sjømatrådet.

– Det har vært et utfordrende halvår også for oss, med strenge restriksjoner på reiser og mye hjemmekontor. Jeg bor i Oslo og pendler, men jeg fikk noen måneder med kollegaer i høst på kontoret i Tromsø. Dessverre har vi ikke kunnet besøke noen av våre tretten kontorer i utlandet den siste tiden, sier hun.

I Sjømatrådet er Beck leder for markedsavdelingen som består av et team på rundt 15 mennesker. Avdelingen jobber sentralisert fra Tromsø ut mot det internasjonale markedet.

Den digitale dreiningen som kun øker i kraft krever nå forsterket kompetanse internt i avdelingen for å bedre bistå utekontorene og utsendingene i å effektivisere og samtidig ivareta en rød tråd i markedsføringen i alle kanaler og flater, digitale preferanser og kulturelle forskjeller i de mange markedene til tross. Etterspørselen om sterkere rådgivning fra hovedkontoret i Tromsø er stor. (Sjømatrådet søker nå en International Digital Marketing Manager).

Sjømatrådet måles på å øke verdien av norsk sjømat, og det kan være verdt å minne om at det ikke er konkrete produkter, men norsk sjømat i overordnet form, de markedsfører. Budsjettene til markedsføring er finansiert av næringen, gjennom en liten prosentsats, men merkevarer innen næringen promoteres aldri enkeltvis. Altså er det holdningsbasert generisk markedsføring for Norges nest største eksportnæring Beck er ansvarlig for. Det er ingen liten eller uviktig oppgave direktøren og hennes team har ansvar for.

– Vi jobber kontinuerlig for å nå ut til konsumentene i de flatene og kanalene de foretrekker og bruker, og det er veldig individuelt fra marked til marked. Det er et nyansert bilde og ikke minst spennende og viktig arbeid. Det er i de digitale flatene hovedfokuset vårt ligger nå, avslutter Beck.