OBOS

Jorunn Flydal, Leder digitale kanaler, og Hanne Hafver Rønjum (gul jakke) i OBOS sine lokaler ved Hammersborg.