OBOS posisjonerer seg som Nordens ledende samfunns- og boligbygger

-Vi tar ikke samfunnsansvar fordi vi må, men fordi vi kan og mener det er viktig. Innovasjon er en viktig del av dette ansvaret. Vi skal oppfylle boligdrømmer og bygge fremtidens samfunn med fokus på bærekraft, sier Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS.

Nå er OBOS på jakt etter en ny konserndirektør for marked og kommunikasjon. Dette er en sentral og viktig rolle som vil jobbe helhetlig med konsernets merkevare og med å posisjonere OBOS på det svenske markedet, samtidig som posisjonen i Norge skal opprettholdes og videreutvikles.

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, ser etter en strategisk sparringspartner som kan bidra i utviklingen av OBOS.

-Dette er en unik mulighet for riktig person. Hos oss vil du få jobbe med en stor verktøykasse innenfor et felt som angår veldig mange mennesker, nemlig bolig og hjem. I denne rollen er det viktig at du er strategisk anlagt og en god sparringspartner for meg. Jeg ønsker meg en person som ser de lange linjene, men som også er lettbeint, frisk og kan snu seg raskt, forteller han.

Som leder beskriver Daniel seg selv om energisk, ambisiøs og visjonær.

-Jeg er nok litt utålmodig, tenker kreativt, kan ta raske beslutninger og har tatt en mer synlig rolle i det offentlige rom enn mange andre konsernsjefer. Hvis man skal jobbe tett med meg, må man takle det. Men det er også viktig for meg at jeg har noen tett på meg som kan bidra til å sette ting i perspektiv og som tør å si ifra hvis jeg tenker feil.

-Jeg liker å jobbe sammen med engasjerte mennesker, som er gode med og glad i folk. Det er viktig for meg at medarbeiderne mine motiveres av andre faktorer enn økonomisk suksess. Du må være ambisiøs på egne vegne og brenne for å være med på vår reise, fastslår Daniel.

Satser på kommersiell modell

I disse dager finpusser ledelsen OBOS sin konsernstrategi for årene framover. En viktig del av strategien er å posisjonere OBOS som en kommersiell merkevare i enda større grad.

-Den kommersielle modellen vår sørger for at verdiene vi genererer blir brukt til å skape nytte for både medlemmene våre og samfunnet som helhet. I 2020 har vi stort fokus på lønnsomhet. Vi må tenke helhetlig og sy sammen et tydeligere konsern for å kunne levere enda bedre resultater i året som kommer, sier Daniel.

OBOS skal legge til rette for det gode livet i byen og hjelpe folk med å komme inn på boligmarkedet.

-I løpet av det neste året skal vi fortsette arbeidet med å posisjonere oss som Nordens ledende boligbygger og en aktør som bygger bærekraftige samfunn. Vi tar ikke samfunnsansvar fordi vi må, men fordi vi kan og mener det er viktig, og vi mener at innovasjon er en viktig del av dette ansvaret forklarer Daniel.

Her kan du lese mer om OBOS sitt samfunnsansvar

Langsiktig strategi og posisjonering i Sverige

Konsernsjefen trekker frem tre dimensjoner han er opptatt av og som vil ligge til grunn for mange av arbeidsoppgavene til den nye direktøren for marked og kommunikasjon.

-OBOS skal være en organisasjon der de ansatte tydelig ser sin egen verdi og nytte. Internkommunikasjon er derfor et viktig fokusområde for oss fremover. Det andre er at medlemmene våre forstår hvorfor vi er til og opplever at det vi driver med er relevant for dem. Dessuten er det viktig at samfunnet rundt ser på oss som en god medspiller og en uunnværlig del av samfunnsveven, sier Daniel.

En annen sentral oppgave for den nye konserndirektøren vil være å bidra til å posisjonere OBOS som selskap og merkevare i Sverige, samtidig som man opprettholder posisjonen som samfunnsbygger og nøkkelaktør i bygge-og boligbransjen i Norge.

-Vår ambisjon er å etablere Sverige som et nytt hjemmemarked. Forretningsmodellen der skal over tid tilnærme seg den norske og er bygget på samme verdifundament. Noe av det viktigste for konserndirektøren for marked og kommunikasjon blir å fortelle historien om OBOS, gjennom betalte og ubetalte kanaler, med mål om å posisjonere oss som en ledende bolig- og samfunnsaktør i Sverige.

Fokus på innovasjon

OBOS ble grunnlagt i 1929 og er i dag Norges største boligorganisasjon, i tillegg til å ha en omfattende virksomhet i Sverige. Selv om konsernet har en lang og stolt historie, har fokus alltid vært på å skulle bevege seg videre.

-Vi søker aktivt etter å gjøre det uventede og å være i utvikling, og vårt interne motto er «the next big thing». Vi skal ikke bare bevare eksisterende posisjoner, fokuset ligger på å utvikle nye. Mange beskriver oss som nyskapende og offensive, samtidig som vi er ordentlige og lønnsomme. Her er vi ikke glad i prosesser for prosessens skyld. Vi er opptatt av resultater og av å levere gode tjenester til kundene og medlemmene våre, avslutter Daniel.