NRC Group bygger bærekraftig infrastruktur og posisjonerer seg for videre vekst

-Vi bygger jernbane som er et viktig bidrag til at verden ivaretas for fremtidens generasjoner. Vi tar miljøet på alvor og er opptatt av at arbeidet vi utfører skal gjøre minst mulig skade på miljøet, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group.

Selskapet har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011, og har en visjon om å bli en ledende entreprenør innenfor infrastruktursegmentet i Norden. NRC er en aktiv konsoliderer i en fragmentert jernbanesektor og har siden 2015 posisjonert seg strategisk for større og mer komplekse prosjekter. Gjennom kjøpet av VR Track i Finland i 2019 nådde selskapet målet om å bli den ledende Nordiske aktøren innenfor banerelatert infrastruktur.

-Nå er alt opp til oss. Vi har nylig lagt en ny strategi for de neste fire årene. Et ledd i denne strategien er å ansette to nye nøkkelpersoner som vil få stor påvirkningskraft på hvordan selskapet utvikler seg videre. Fremover blir det viktig å legge til rette for organisk vekst, forteller Henning.

Hva er deres viktigste satsingsområder i 2020?

-Vi ønsker å vokse lønnsomt, og den viktigste forutsetningen for å klare dette er å utvikle våre ansatte. Fra å vokse gjennom oppkjøp av selskaper rettes nå fokuset på å videreutvikle selskapene og våre posisjoner gjennom å utvikle våre ansatte. Vekst kan bare komme gjennom å rekruttere dyktige ansatte og gjennom at de ansatte kan ta på seg større roller og større ansvar. Da må vi jobbe systematisk med å bidra til at de ansatte utvikler sine lederegenskaper, tekniske- og kommersielle kompetanse. På den måten utvikler også vi oss som selskap, og kan ta på oss flere prosjekter, og større og mer komplekse prosjekter, forklarer Henning.

Styrker fokuset på faglig utvikling og kommunikasjon

Nå er NRC Group på jakt etter to medarbeidere som skal sørge for at den nye strategien blir ivaretatt og implementert i det daglige arbeidet.

Den første rollen er en kommunikasjonssjef.

-I denne rollen vil du være sentral i å realisere NRC Groups strategi. Du vil forme hvordan NRC jobber med kommunikasjon opp mot våre interne og eksterne interessenter. NRC har virksomhet i Norge, Sverige og Finland og din hovedoppgave blir å sette de overordnede føringene for hvordan vi utvikler NRC Group som merkevare internt, mot kunder og leverandører, i forbindelse med rekruttering, samt investorinformasjon, sier Henning. En viktig del av kommunikasjonen blir å bidra til at NRC bygger en sterk enhetlig kultur basert på våre verdier omsorg, troverdighet og gründersjel.

Den andre rollen er en leder for employer branding og talentprogram

-I denne rollen skal du være sentral i å realisere NRC’s strategi om å bli den mest attraktive arbeidsgiveren innenfor infrastruktursegmentet.  Du vil forme hvordan NRC jobber med konsernets leder- og kompetanseutviklingsprogram, herunder utvikling og gjennomføring av talentprogram. Og du vil jobbe med hvordan vi kan attrahere de største talentene, både nyutdannede og erfarne. Gjennom å arbeide med våre mest sentrale medarbeidere for fremtiden, vil du også være sentral i å bygge en sterk enhetlig kultur basert på våre verdier.  NRC har virksomhet i Norge, Sverige og Finland og i denne rollen blir din hovedoppgave å sette de overordnede føringene for hvordan vi jobber med employer branding, faglig utvikling og rekruttering.

Vil gjøre en forskjell med bærekraftig infrastruktur i Norden

NRC Group har i dag rundt 2100 ansatte med unik kompetanse, bred erfaring og stor kunnskap innen selskapets fagfelt. Gode transportløsninger er en forutsetning for at samfunnet skal utvikle seg, og NRC Group vil gjøre en forskjell ved å bygge bærekraftig infrastruktur i de nordiske landene.

-Vi drives av en sterk entreprenør-ånd. Vi liker følelsen av å skape noe nytt. Vi kjenner på gleden over hvert nytt steg i en byggeprosess, hver «nye sten» som legges og den gode følelsen vi får når vi er i mål. Vi ønsker å utføre arbeid som setter sine spor på vårt land, som setter sine spor i historien. Bokstavelig talt, forteller Henning.