Norskeide DEFA styrker egen markedsavdeling for å nå bedre ut til sluttkunden

DEFA er et familieeid, norsk teknologiselskap som slo seg opp som tilbyder av elektrisk bilvarme, og som var tidlig ute med el-billading da selskapet kjøpte Salto ladestasjoner i 2015.

Selskapet har 450 ansatte fordelt på tre kontinenter og produktene selges i over 40 land. Det nordiske markedet med Norge, Sverige og Finland er størst, men DEFA er også godt etablert med egne kontorer i Canada, Tyskland og England. I senere tid har selskapet bygget opp en nordisk markedsavdeling som jobber på tvers av landene med et internasjonalt perspektiv. Nå skal DEFA styrke markedsavdelingen ytterligere for å få større kontroll over verdikjeden med mål om blant annet å nå sluttforbruker med mer spisset og relevant kommunikasjon.

Akkurat nå ansetter DEFA Head of Digital Marketing og Head of Content Marketing (Klikk på lenkene for å lese mer)

Større fokus på sluttkunden

Unni Amundsen DEFA

Unni Amundsen er Group Marketing Manager i DEFA.

– Vi har jobbet mye gjennom våre partnere til nå, fremover skal vi jobbe mer fokusert mot sluttkunden,- som både vil hjelpe oss og våre partnere. I den anledning skal vi bygge opp en sterkere nordisk markedsavdeling med flere digitale ressurser internt i DEFA, forteller Group Marketing Manager, Unni Amundsen.

Amundsen har jobbet i DEFA i ni år og sier at markedsføringen i mange år har ligget hos partnere da selskapet historisk har jobbet mye gjennom distributører og forhandlere.

– Fokuset vårt nå er at marketing skal jobbe mer planmessig og samordnet i Norden. Vi skal vinne sluttkundene samtidig som arbeidet som gjøres skal tilpasses forhandlere og distributører i alle markedene vi opererer i. Norge er et foregangsland når det kommer til elbiler, og kunnskapen vi har hjelper oss å vokse i andre markeder. Elektrisk bilvarme er fremdeles stort i flere av ute-markedene våre, men også i Norden grunnet det veldig kalde klimaet. I markedsarbeidet fremover skal vi jobbe mer helhetlig og dra i samme retning for å bygge kunnskap og interesse for våre løsninger gjennom de riktige kanalene, sier Amundsen.

Jobber nordisk med et globalt perspektiv

Amundsen jobber tett med stakeholders på marketing i alle markeder og samarbeider med landssjefer og eksterne byråer der selskapet ikke har lokal markedsavdeling.

– Vi er en lean markedsavdeling med få personer. Vi jobber med alle produktene våre ut fra de tre kontorene i Norden. Vi har historisk brukt mye radioreklame og in-store-marketing via bilforhandlerne og -kjeder, men ser nå at SoMe og de øvrige digitale kanalene bare blir viktigere og viktigere for oss. Derfor styrker vi oss og henter denne kompetansen inhouse nå. Vi ønsker å gjøre oss mindre avhengig av eksterne partnere samtidig som vi får bedre kontroll på prosessene, sier Amundsen.

Amundsen har selv mange år i reklamebyrå bak seg fra tiden før hun startet i DEFA og beskriver forskjellen mellom å være med i prosesser fra a til å versus å være en samarbeidspartner for kunder på deler av salgsarbeidet.

– I byrå har man flere kunder og mange prosjekter, og kobles først på et godt stykke ut i verdikjeden. I markedsavdelingen i DEFA er vi involvert i hele prosessen fra ideutvikling til lansering. Vi er med i tverrfaglige produktutviklingsmøter for å gi innspill til kommunikasjonen rundt nye produkter og løsninger. Vi er tett på og en viktig bidragsyter som påvirker veivalg for både markedsføring og salgsprosesser. Jeg trives selv veldig godt med å jobbe i et tverrfaglig miljø hvor jeg kommer tett på utviklingen av morgendagens løsninger og får være med å bidra i et godt miljø bestående av veldig mange flinke mennesker, sier Amundsen.

Selskap i vekst

DEFA er et selskap med vind i seilene. Selskapet vokser og startet nylig en ny produksjonslinje på Nesbyen hvor de har ansatt 60 personer for å møte etterspørselen for ladekabler i det europeiske markedet. For markedsavdelingen sin del skjer det også spennende ting. I løpet av året rulles ny visuell profil og kommunikasjonskonsept som DEFA har utarbeidet i samarbeid med ANTI. Nyansatte som kommer inn i markedsavdelingen nå vil kunne være med og påvirke, og være pådriver i den prosessen.

Amundsen beskriver selskapet som en trygg arbeidsgiver, og sier om seg selv som leder at hun er en som “gir mye frihet under ansvar”. Hos henne er døren alltid åpen, men hun liker å delegere, og verdsetter og forventer ansattes evne til å jobbe selvstendig. Markedsavdelingen har regelmessige statusmøter og jobber tett på tvers av landegrensene

Avslutningsvis legger Amundsen til om selskapet:

– DEFA er en tradisjonsrik bedrift som har hatt evne til å fornye seg i takt med markedet. Hele porteføljen vår er grønn, og vi har en enorm satsning i tiden som kommer for å styrke vår posisjon som en global aktør innen elbillading. Dette er en spennende reise hvor man har mulighet til å være med å forme og bidra, og ikke minst som nyansatt digital markedsfører, fylle en høyt verdsatt kompetanse internt som ingen andre har.