Motimate gjør læring morsomt

– Kicket er jo at vi gjør hverdagen til folk bedre gjennom å gjøre de flinkere i jobben sin. Det sier Lars Petter Windelstad Kjos som er Chief Product Officer og en av gründerne i Motimate.

I en verden med stadig raskere endringstakt trenger vi alle en enkel og engasjerende måte å tilegne oss ny kunnskap og nye ferdigheter på.  Motimate sin filosofi om å gjøre læring enkelt og engasjerende handler om å hjelpe enkeltmennesker med å nå lenger og legge lista litt høyere – enten det gjelder personlig utvikling eller i karrieren.  

– Vårt mål er å gjøre gjøre læring morsomt og enkelt, både for den som skal dele sin kunnskap, og for de som ønsker å lære. Da må vi rett og slett lage et produkt folk elsker å bruke. Et produkt som er enkelt og intuitivt og ikke minst vakkert. Å få et teknologiprodukt  som er stort og komplekst til å fremstå enkelt og intuitivt er ikke lett – men det er også det som gjør jobben vår så utrolig spennende og motiverende. 

Lars-Petter Kjos

-Vi har tusenvis av engasjerte brukere som forstår hva vi ønsker å oppnå sammen med de, og de er en utømmelig kilde til innsikt og læring for oss. I produktutviklingsteamet går dagene til å forebedre, nyutvikle og konseptutvikle funksjonalitet som gjør at vi stadig åpner Motimate for nye brukergrupper og nye markedsområder. Vi ønsker å utfordre det eksisterende med nye muligheter i forhold til både teknologi men også konvensjoner som stadig er i endring. 

Motimate brukes av selskaper, organisasjoner og NGO`s. Av offentlige virksomheter, kommuner, høgskoler og barnehager. Av privatpersoner og idrettsforeninger. Av små selskaper med under 100 ansatte til store konsern på over 15 000 ansatte. Fra ansatte som jobber på kontor til ansatte som jobber ute i felten – enten de er ansatt i en butikk, jobber på et sykehjem eller i industrien. Fra Juan i Nepal, til John på New Zealand, til Daniel i Tyskland eller til Nina i Norge. Felles for de alle er behovet og ønsket om å lære noe nytt eller å kunne dele sin kunnskap. Vår jobb er å lage en engasjerende læringsløsning som er superenkel å bruke.  I sentrum for hele tankegangen i Motimate står pedagogikk, mestring og brukeropplevelse, forteller Lars Petter.

– I Norge har vi nå så mange brukere der ute i ulike selskaper, kommuner eller organisasjoner at du stadig treffer på mennesker som bruker Motimate daglig, og som forteller oss om hvordan Motimate påvirker deres hverdag. Dette engasjementet er ekte og personlig og gjør jobben for alle oss i teamet til Motimate veldig motiverende!

Motimate ble kåret til Årets Techgrunder i 2017. Da var vi en nyetablert start up med få kunder men sterk drive. Nå er vi i scale up fasen med snart 200 kunder og over 100 000 brukere. Vi har solide investorer i ryggen og nå skal vi vokse raskt også utenfor Norge. Det er mål nummer 1. Vi har til nå så godt som null churn og vi ser at ansatte og ledere tar med seg Motimate når de skifter arbeidsgiver. Pandemien har dessuten bidratt til at behovet for smarte og motiverende digitale plattformer øker, og vår løsning bidrar til mer enn bare trening og opplæring, den er også et positivt bidrag til fellesskap og stolthet for det den enkelte gjør hos sin arbeidsgiver. Som arbeidsgiver er vi selvfølgelig fullstendig digitalisert, og har vært det siden vi startet Motimate. Vi kan derfor gi frihet og la de som jobber her definere rammene for sin arbeidshverdag.