Manus tror på at god historiefortelling skaper verdi – både for samfunnet og for kundene

-Kjærlighet til historien er den røde tråden i arbeidene våre. Vi tror på at hvis du har noe viktig å si, så vil folk lytte. Vår oppgave er å identifisere og presentere budskapet på riktig måte, sier Marianne Solheim, daglig leder i Manus.

Manus ble startet i 2018 og er et kreativt innholdsbyrå med fokus på godt håndtverk og god historiefortelling. Byrået ligger inn under Schibsted-paraplyen, men er et eget AS og opererer som en oppstartsbedrift.

I løpet av det siste året har byrået jobbet med mange spennende kunder, som Den Norske Kirke, Møbelringen, Elkjøp og VIC. Manus leverer strategi og rådgivning, idé og konseptutvikling, tekstproduksjon, film, foto og design.

I dag teller gjengen i niende etasje av Akersgata 55 ti hoder. De er stolte av å være tro mot historiefortellingen som virkemiddel og investerer tid i å finne det riktige budskapet og en måte å presentere dette på som fanger målgruppens interesse.

-Her jobber det folk med ulik faglig bakgrunn og det tror jeg er viktig for å skape god kommunikasjon som treffer. Hos oss finner du reklamekreatører, idéhistorikere, designere og journalister. Den røde tråden i alle arbeidene våre er kjærlighet til historien. Vi er opptatt av å jobbe med en nærhet og finesse i produksjonen som vi tror flytter oss nærmere livene og følelsene til folk. Vi tror på at hvis du har noe viktig å si, så vil folk lytte. Budskapet må presenteres på en måte som gjør at folk blir berørt og ønsker å konsumere innholdet – enten det er i form av en film, en tekst eller noe annet, forklarer Marianne.

Og aller helst skal innholdet tilføre en verdi og gjøre en forskjell i folks liv eller for samfunnet.

-Alle i Manus har et veldig sterkt ønske om at arbeidene vi lager skal tilføre noe positivt og verdifullt til samfunnet. Det merker vi i alle kreative prosesser. Vi har lyst til å lage kommunikasjon som gir mottakeren noe, enten det er gode tips, en historie som berører eller kommunikasjon som drar en merkevare i en retning der de for eksempel tar et økt samfunnsansvar.

Daglig leder i Manus, Marianne Solheim

God takhøyde, frihet og store forventninger

Marianne Solheim har tidligere vært kundedirektør og hatt nøkkelroller i ulike byråer, både i Norge og Danmark. Hun har bred erfaring med strategisk bruk av innhold, til både betalte og redaksjonelle flater, og er ekspert på utforming av helhetlig kommunikasjon.

Som leder er hun opptatt av å gi medarbeiderne sine stor grad av frihet under ansvar, og hun jobber for å skape et team som hjelper hverandre fremover.

 -Jeg er opptatt av at vi skal ha høy takhøyde, og jeg gir medarbeiderne mine stor frihet til å ta egne beslutninger og løse oppgaver. Men i det rommet ligger det også høye forventninger. Jeg tar det litt som en selvfølge at folk tar oppgavene sine på alvor, og så lenge de gjør det, så tror jeg folk opplever at de får stor frihet, forteller hun.

Når hun skal beskrive sin lederstil trekker hun frem sin bakgrunn som idrettsutøver, som har formet hennes syn på teamarbeid og arbeidsmetoder.

-Min bakgrunn som fotballspiller preger meg i stor grad, både som leder og kollega. Jeg er opptatt av å skape en prestasjonskultur der man jobber mot et felles mål og er opptatt av å hjelpe hverandre fremover. Vi skal jobbe som en gruppe, men også ha rom for at hver enkelt skal kunnes skille seg ut og prestere for egen maskin – som på et fotballag. Man kommer ingen vei hvis man ikke har med seg laget sitt, og vi kan ikke ha folk på teamet som ikke gidder «å løpe hjem». Jeg vil ha med meg folk som ønsker å være blant de beste innenfor feltet de jobber med, smiler Marianne.

Dette er noe det virker som hun har lykkes godt med å få til hittil.

-Det beste med Manus er at vi faktisk er en gjeng som løfter hverandre frem. Når vi skal ansette er det viktig å finne personer med et godt moralsk kompass, som liker å hjelpe til og bidrar til at kollegaer blomstrer og har det gøy på jobb, fastslår hun.

Skal etablere seg som en betydelig aktør på det norske markedet

Et drøyt år etter oppstart er Manus i sterk vekst. Ambisjonen for 2020 er å etablere byrået som en betydelig aktør på det norske markedet.

-Å sørge for god og bærekraftig økonomi og vekst for byrået fremover er viktig. Det vil igjen resultere i at vi bevarer trivsel, og gi oss enda større rom til å levere godt på kreativitet og innhold, sier Marianne.

Nå søker Manus etter en kundedirektør, som vil være en viktig strategisk rådgiver for byråets største kunder, samtidig som du skal jobbe for å skape vekst og øke omsetningen i byrået. Du må kjenne bransjen godt, forståelse for byråøkonomi og ha kommersiell teft. Du bør også ha et ønske om å lede og spille andre gode da du vil få personalansvar for de andre kundeansvarlige. Som person er du omgjengelig, proaktiv og flink til å få gjennomslag.

-Kundedirektøren er en nøkkelrolle for et selskap i en oppstartsfase. I denne rollen vil du få være med å forme selskapet, kulturen og ikke minst ha betydning for hva slags kunder vi skal jobbe med de neste årene, avslutter Marianne.