20140313Deloitte Bjørvika 128

Bilde av Deloitte sitt hovedkontor i Bjørvika