IMDi: styrker kommunikasjonsteamet for integrering og mangfold

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi jobber for like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig og inkluderende samfunn. Norge er avhengig av at alle mennesker, uavhengig av bakgrunn, får bidratt med sine ressurser og utnyttet sitt potensial. Det er til det beste – både for den enkelte og for samfunnet. Derfor er det viktig at IMDi lykkes med oppdraget sitt, og nå styrker de sitt kommunikasjonsteam.

Til kommunikasjonsavdelingen i IMDi søkes det etter:

Webredaktør

Kommunikasjonsrådgiver med teft for gode mediesaker

Kommunikasjonsrådgiver med ansvar for sosiale medier, foto og video

Vi har tatt en prat med tre ansatte i kommunikasjonsteamet i en Q&A med 4 spørsmål om hvordan det er å jobbe i IMDi. Slik kan du som er nysgjerrig på en stilling i teamet bli enda bedre kjent med IMDi, oppgavene, miljøet og hvem du skal jobbe med.

4 spørsmål til kommunikasjonsdirektør, Anbjørg Bakken

IMDi

Anbjørg Bakken – Kommunikasjonsdirektør i IMDi

1. Kort fortalt: hvem er du, hva er rollen din og hva motiverte deg til å begynne å
jobbe nettopp her?

– Jeg er Anbjørg Bakken, 45 år og kommunikasjonsdirektør i IMDi. Rollen min innebærer at jeg leder kommunikasjonsarbeidet – i tett samarbeid med mine dyktige og hyggelige kollegaer i kommunikasjonsavdelingen og flinke og engasjerte fagfolk på hele huset.

Jeg begynte å jobbe i IMDi fordi jeg ønsket å bidra til at vi lykkes med et viktig samfunnsoppdrag, nemlig å hjelpe mennesker på flukt med å få et bedre liv her i Norge. Krigen i Ukraina og den store flyktningestrømmen var utslagsgivende for at jeg søkte jobben i IMDi. Jeg ble også trigget av de store kommunikasjonsutfordringene som ligger i å kommunisere godt om og til innvandrere, og om integrering og mangfold.

2. Hvordan er arbeidskulturen og miljøet hos dere – hvordan er det å være på jobb?

– Vi er en avdeling med seks medarbeidere inkludert meg, det vil si at vi er en forholdsvis liten og tett sammensveiset avdeling. Vi samarbeider mye og har stor takhøyde for diskusjoner – og er heller ikke redde for å prøve ut nye ting. Noe av det jeg liker best med miljøet er at vi har nokså god fordeling i alder, kjønn og bakgrunn i avdelingen. Det gir interessante diskusjoner og bidrar til mye læring også for oss med lang fartstid i kommunikasjonsfaget.

3. Hva er de viktigste fokusområdene deres fremover, og er det noe dere gleder dere spesielt til å oppnå?

– Fremover skal vi bygge en enda større og mer fremoverlent kommunikasjonsavdeling. Bakgrunnen for dette er blant annet den store økningen i antall flyktninger, som utfordrer også IMDi og gjør oss enda viktigere i tiden fremover. Da må vi nå ut med viktig informasjon og de gode historiene – og vi må kunne svare raskt og presist når mediene spør.

4. Hvorfor er IMDi et bra sted å jobbe og hva setter du mest pris på ved jobben din?

– IMDi er et sted med mange engasjerte medarbeidere . Vi som jobber her gjør det fordi vi bryr oss om samfunnet vi er en del av – og fordi vi vil bidra til at flere blir inkludert. Det setter sitt preg også på organisasjonen og det synes jeg er utrolig givende! Det er også et sted med mange folk som er veldig «nedpå» og inkluderende. Det er et godt sted å begynne rett og slett.

 

4 spørsmål til seniorrådgiver Teuta Kukleci

IMDi

Teuta Kukleci – Seniorrådgiver i IMDi

1. Kort fortalt: hvem er du, hva er rollen din og hva motiverte deg til å begynne å jobbe nettopp her?

– Mitt navn er Teuta Kukleci, jeg er 33 år gammel, fra Oslo, og jobber som seniorrådgiver i IMDis kommunikasjonsavdeling, med hovedansvar for sosiale medier. Det som motiverte meg til å jobbe her var først og fremst samfunnsoppdraget til IMDi. Jeg har innvandrerbakgrunn og kom til Norge som flyktning, og ser kanskje derfor viktigheten av samfunnsoppdraget til IMDi tydeligere enn mange andre. En annen grunn til at jeg valgte å søke meg til IMDi var sammensetningen av mennesker som jobber her. Vi representerer ulike bakgrunner, erfaringer, utdanninger og aldersgrupper. Det var også attraktivt for meg at jobben er statlig fordi det bringer med seg ordnede og regulerte arbeidsforhold.

2. Hvordan er arbeidskulturen og miljøet hos dere – hvordan er det å være på jobb?

– IMDi er en mangfoldig arbeidsplass på flere plan. IMDi består av mennesker med norske og utenlandske bakgrunner, som har studert ulike ting og som er i ulike livsfaser. Det er alltid hyggelig å være på kontoret og det er lett å slå av en prat med nesten hvem som helst. Jeg husker hvor godt jeg ble tatt imot da jeg først begynte å jobbe her. Menneskene her er genuint hyggelige og inkluderende. Vi i kommunikasjonsavdelingen samarbeider tett med alle deler av organisasjonen, og man blir derfor fort kjent med arbeidsplassen og menneskene som jobber her.

3. Hva er de viktigste fokusområdene deres fremover, og er det noe dere gleder dere spesielt til å oppnå?

– I kommunikasjonsavdelingen er vi opptatt av å bli enda bedre på å synliggjøre arbeidet som gjøres i IMDi. IMDi er et kompetansesenter på integrering og mangfold. Det er derfor viktig at vi i kommunikasjonsavdelingen formidler den faktabaserte kunnskapen som utvikles her for å bidra til god praksis, politikkutvikling og en opplyst offentlig debatt omkring spørsmål som handler om integrering og mangfold. Vi har ambisjoner om å bli enda flinkere på digitale flater og ser frem til å jobbe sammen med nye kollegaer for å oppnå dette målet.

4. Hvorfor er IMDi et bra sted å jobbe og hva setter du mest pris på ved jobben din?

– IMDi er et bra sted å jobbe fordi man bidrar til å oppfylle et viktig samfunnsoppdrag. Det jeg setter mest pris på ved jobben min er at den er meningsfylt, og at jeg får ansvar og tillit. Jeg setter også stor pris på at jeg i jobben med kommunikasjon får en variert arbeidshverdag og utløp for min kreativitet.

 

4 spørsmål til webredaktør Leiv-Rune Gully

IMDi

Leiv-Rune Gully – Webredaktør i IMDi

1. Kort fortalt: hvem er du, hva er rollen din og hva motiverte deg til å begynne å
jobbe nettopp her?

– Leiv-Rune Gully, webredaktør. For min del så var det spennende web-prosjekter som trigget meg. Men også det å få være med på å bygge opp en kommunikasjonsavdeling.

2. Hvordan er arbeidskulturen og miljøet hos dere – hvordan er det å være på jobb?

– Vi bygger opp et nytt kommunikasjonsmiljø så både kultur og miljø er under utvikling, men jeg synes jeg har veldig trivelige kollegaer. Vi samarbeider godt. Det er rom for å diskutere for å komme frem til beste løsning. Alltid en kollega å sparre med om det kommunikasjonsfaglige.

3. Hva er de viktigste fokusområdene deres fremover, og er det noe dere gleder dere spesielt til å oppnå?

– Nettsider og pressehåndtering. Jobbe for å bli et mer samlet IMDi i måten vi kommuniserer ut til allmennheten. Bygge opp kommunikasjonsavdelingen til å bli en god, stabil og pålitelig støttefunksjon internt i IMDi.

4. Hvorfor er IMDi et bra sted å jobbe og hva setter du mest pris på ved jobben din?
– Bra folk, viktig samfunnsoppdrag, stort mangfold og frihet under ansvar.