Grove Knutsen Vibesgate 1968

Gammel, retro buss i Vibesgate