Grid styrker seg på teknologi og konseptutvikling

Grids mangeårige satsing på flere designdisipliner har bidratt til at byrået er godt etablert som ledende designmiljø. Nå satser de mot å posisjonere seg som et merkevare- og designbyrå og retter seg i større grad mot oppdrag som bygger merkevarer.

Grid ble grunnlagt i 1982 og idag består byrået av et tverrfaglig team som leverer strategisk rådgivning, merkevareplattform, identitetsdesign, merkekonsepter, pakningsdesign, og fysiske og digitale brukeropplevelser. Design har vunnet frem som en bærende kommunikasjonsdisiplin, og der hvor det for få år siden var vanlig å bestille enkeltstående prosjekter jobber Grid i dag mer strategisk og gjennomgripende med kundene. Grid satser på å skape helhetlige merkeopplevelser.

-Vi skal definere hva merket skal stå for, definere hvordan merket blir seende ut og hvordan merket kommuniserer med forbruker. For oss i Grid er dette veldig spennende, og vår størrelse har hjulpet oss med å møte denne endringen og gjort det til en faglig utviklende reise for alle på huset. Vi tror at flinke folk med teft og blikk for godt design utvikler seg når de jobber i et team som strekker seg og aktivt bygger videre på kompetanse og mestring gjennom nye impulser og stor takhøyde, sier Henning Gustavsen, byråleder i Grid.

Grid ønsker ikke å avgrenses til å bare levere design. De ønsker å bidra inn i flere deler av prosessen slik at de i enda større grad kan hjelpe oppdragsgiverne med å lykkes. Mye av dette arbeidet handler om å avdekke muligheter der det ikke foreligger en konkret brief.

-For å få til dette må vi klare å se koblingen mellom strategi, konsept, design og kommunikasjon. Vi vil styrke oss på teknologi og digitalkompetanse, brukeropplevelser og konseptutvikling, sier Henning.

Grids indre liv og kultur

Byrået jobber strategisk og innsiktsbasert. Alt starter med å forstå. Forstå bruker og marked, forstå kundens business, og forstå hvordan vi best kan bidra til effekt og resultater.

-Vi har en planmessig tilnærming og benytter en rekke kreative teknikker for å løse problemer. Vi har ikke faste prosjektteam, men setter sammen optimale team i forhold til oppgavens utfordringer, forklarer Henning.

Her kan du lese mer Grids siste prosjekter

Byrået har fokus på at de skal være et attraktivt sted å jobbe, både faglig og sosialt.

-Vi arrangerer studieturer, fagkvelder, sosiale sammenkomster og minst én gang i året drar hele gjengen på en større tur. Det er gøy, men også krevende å jobbe i Grid, fordi vi i fellesskap har satt oss høye mål og er hele tiden nødt til å prestere. En kontinuerlig søken etter å bli bedre, og å lære av både nederlag og seire er en del av vår kultur. 

Vil du jobbe med de flinke folka i Grid? Les mer om stillingen som kreativ teknolog her:

(Søknadsfristen for stillingene som kreatør og designer er nå utløpt)

Foto: NyeBilder