Henrik Haakestad Lervold er CMO i KPMG Norge

Flinke folk behandler hverandre med interesse og respekt

Henrik Haakestad Lervold er ny CMO i KPMG Norway, og selv om han ikke har vært lenge i jobben har han allerede erfart at de femten medarbeiderne i markedsavdelingen (Clients & Markets) er varme, sultne og kunnskapsrike folk som trives med å samarbeide og hjelpe hverandre. Vi har et team med folk som jobber innen alt fra merkevarebygging, via dialog til salg- og anbudsprosesser, presentasjoner, analyse og rådgivning. – Vi er 1200 kollegaer i Norge og 220 000 globalt, så vi har et stort fagmiljø nasjonalt og globalt med mye innsikt og best practice som er spennende for oss som jobber med markedsføring. For nysgjerrige folk er KPMG et hav av kunnskap og erfaringer.

Skal se helheten

-Vi har tilgang på data og innsikt som hjelper oss i nær sagt alle prosesser, og vi dyrker frem de forskjellige disiplinene i markedsføring og kommunikasjon med den erfaringen og kunnskapen vi har både lokalt og globalt. Målet vårt fremover er å styrke de forskjellige fagområdene med spesialister som henter støtte og kunnskap i et arbeidsmiljø hvor samarbeid, støtte og tverrfaglighet er hverdagen.

-KPMG tilbyr høykompetent rådgivning til selskaper og organisasjoner, f.eks. vekst, risikostyring, bærekraft eller endringsledelse. Derfor jobber vi mye med å skape interesse og følge opp dette med kick ass historiefortelling, gode kundereiser og kundeopplevelser i alle kanaler. Oppgaven vår er å finne og formidle historier til vår målgruppe som viser hvordan vi bidrar til å gjøre våre kunder til en bedre versjon av seg selv og gjennom det skape og trygge arbeidsplasser.
Vi skal fortsette å investere i å bli enda bedre på historiefortelling, enda bedre på analyse av det norske markedet og norske beslutningstakere samt heve oss på inbound marketing. Når vi får til det så vil vi ha styrket og reposisjonert KPMG merkevaren i det norske markedet og fått den til å skinne litt sterkere enn alle andre, forteller Henrik.

Samhold og samarbeid

bilde av Astrid Nørsterud i KPMG

Astrid Naledi Ménès-Nørsterud er en av lederne i markedsavdelingen i KPMG

Astrid Naledi Ménès-Nørsterud leder «Pursuit Management» som er en av premissgiverne og oppdragsgiverne i markedsavdelingen. Deres oppgave er å følge opp, utarbeide og vinne anbud, forespørsler og salgsprosesser ovenfor prioriterte kunder. -Jeg har jobbet her i over 5 år, og jeg setter veldig pris på samholdet og det gode samarbeidet i markedsavdelingen. Dette er et sted hvor man lærer noe nytt hver dag, og hvor vi får utviklet både spesialistkompetanse, forretningsforståelse og strategierfaring. I min jobb er det viktig at vi bruker innsikten og kreativiteten i miljøet for å utforme budskap som treffer rett i markedet og bidrar til å differensiere og tydeliggjøre KPMG som merkevare og kompetansemiljø. Vi ser at tverrfagligheten er utrolig viktig når vi skal angripe en oppgave, og at vi lytter og slipper til folk med forskjellige utgangspunkt for å skru sammen konsepter som fungerer for den målgruppen vi jobber med. Det er gledelig å se at vi den siste tiden har gjort dette enklere med en mer effektiv organisering hvor det er enklere for alle å delta. Jeg tror at de som begynner å jobbe her vil bli positivt overrasket over å se at vi er et ganske lettbeint og uformelt miljø selv om vi er en del av et stort og velorganisert globalt konsern, avslutter hun.

Spennende historier

-Det er krevende å formidle hvordan et selskap kan ivareta bærekraftsmål og samtidig vokse, eller hva som er oppsidene og nedsidene med kunstig intelligens for norske produksjonsbedrifter. Det er en kommunikasjonsoppgave som både krever kreativitet, forretningsforståelse og innsikt i målgruppene man snakker med. Vi må sette oss inn i problemstillingene, våge å tenke nytt og prøve ut utradisjonelle løsninger, men heller ikke frykte å være konkrete og litt “corporate” når det er det som er riktig, forteller Henrik.

Skal vokse

Clients & Markets skal vokse og bli flere mennesker i tiden som kommer. – Vellykkede kommunikasjonskonsepter, smart bruk av kundedata, relevante eventer, inbound, godt innhold og kundereiser er noen av de tiltakene som skal bidra til resultater. Vi tror dessuten at alle disse fagfeltene må få vokse sammen om vi skal utnytte kraften i miljøet vårt. For å komme dit skal vi rekruttere flinke, hyggelige fagfolk med forretningsforståelse og interesse for å jobbe med kommunikasjon i et av verdens ledende aktører innenfor digital rådgiving og ledelse.