EY satser på tjenestedesign

I 2020 fusjonerte Doberman, som i mange år har vært et av de mest innflytelsesrike svenske firmaene for design og innovasjon, med konsulentselskapet Ernst & Young. Veldig forenklet står Doberman for innovasjon, og EY for transformasjon i form av strategi og implementering. Etter fusjonen bestemte Doberman seg for å satse og ekspandere nordisk, og åpnet i den forbindelse eget Oslo-kontor.

I 2021 åpnet Oslo-kontoret under ​​Behnam Farazollahis ledelse. Da det ble kjent at han hadde landet rollen uttalte han følgende til bransjenettstedet Kampanje.com:
– Jeg mener det er et gap mellom innovasjon, merkevare og produktdesign i Norge, og det er ingen som er bedre egnet til å bygge bro over dette gapet enn EY Doberman.

I gang med rekruttering

Nå har Farazollahi fått ansvaret for å rekruttere nye tjenestedesignere til selskapet. Disse skal ansettes og sitte hos EY men vil kunne samarbeide med Doberman i prosjekter. Les om stillingen og søk her.

Vi spør Farazollahi hva de viktigste faktorene som gjør rollen som tjenestedesigner i EY Doberman attraktiv.

Behnam Farazollahi er leder for EY Doberman Norge.

– Det vil jeg tro er at selskapet har stor innflytelse, at vi jobber med verdiskaping, og at vi jobber med mange store kunder på veldig meningsfulle oppdrag. Utover dette så er det stort fokus på læring og utvikling internt. Og selv om disse folka hentes inn til nye roller hos oss, er det allerede stor forståelse for faget og etterspørsel etter denne spisskompetansen internt. Generelt er det mange i EY som er kurset i design thinking og tjenestedesign. Tjenestedesign-teamet vil jobbe tett med faggruppen Business Design, i Business Transformation-avdelingen som ledes av Dag Flatebø i EY, og dette er et godt forankret satsningsområde, forteller Farazollahi.

Verdiskapning

På kundelisten til EY Doberman står blant andre H&M, Remarkable, IKEA, Volvo, Oslo Kommune, Innovasjon Norge og Statkraft. Med disse får man bidra inn i transformasjonsprosesser med høy grad av samfunnspåvirkning og verdiskapning. Farazollahi sier det er et økende behov for tjenestedesign i prosjekter mot offentlig sektor.

EY teller om lag 280.000 ansatte på verdensbasis og har et stort nettverk innen ulike fagretninger. Som nyansatt tjenestedesigner i Oslo, vil disse spesialistene ha et stort fagnettverk av andre tjenestedesignere i Europa, som en del av nettverket som jobber for EY internasjonalt. Og som allerede nevnt er EY rutinerte når det kommer til å tilby de ansatte kompetanseheving gjennom gode læringsinitiativer.

– Det interessante med ekteskapet mellom EY og Doberman er at de opprinnelig er to veldig forskjellige miljøer med ulike fokusområder. I grensesnittet hvor innovasjon møter transformasjon, hvor også tjenestedesign vil befinne seg, øker spennvidden og mulighetene. En tjenestedesigner vil gjøre seg kjent med strategien og hvor oppdragsgiverne vil, og få en reell påvirkning og innvirkning som er unik. Det er interessant å se hva man kan få til ut ifra dette, sier Farazollahi.

Godt arbeidsmiljø

Det råder liten tvil om at EY er godt posisjonert og et selskap, som åpner mange dører, og som kommer tett på organisasjonene de har på kundelisten. Her kommer man til et kommersielt miljø som også jobber med verdiskapning i stor skala. I Business Transformation-avdelingen finner man et relativt ungt miljø med en snittalder på mellom 25 og 35 år. I dag sitter Business Transformation-teamet i Bjørvika på EY sitt hovedkontor, men i løpet av 2023 flytter de til helt nye lokaler på Stortorvet, midt i Oslo sentrum.

– Som ny inn vil du møte et forstående miljø med mennesker du kan samarbeide med. Det er også fokus på det sosiale, og de har vært flinke til å bygge et godt miljø i avdelingen. Jeg tror nysgjerrighet, og et ønske og en ambisjon om å kunne utnytte sitt fulle potensial, som et viktig ledd i en større verdikjede, er faktorer som er viktig for å lykkes i rollen. At man vil noe med det man gjør, at man tør å vise seg frem og lage noe som utgjør en forskjell er verdifullt, avslutter Farazollahi.