20220314 untitled 8137

En blid og engasjert gjeng i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen i BDO.

BDO markom gjeng