Bitastad

Tre damer i kontorlokalene til Bitastad.