Studentopplevelser BI Executive

Fire personer som sitter rundt et bord og samarbeider om arbeidsoppgaver