Lise Portrett – Apotek 1

Portrett av Lise i Apotek 1