OMG_Annalect 09

STERK FAGKULTUR: I Annalect er erfariingsutveksling og kunnskapsdeling en del av hverdagen.