Carsten Skog

Carsten Skog har ledet dunnhumby Norge siden oppstarten for 10 år siden.

dunhumby adm dir Carsten Skog