Hva kjennetegner de beste kandidatene i 2023?

Etterspørselen etter mennesker med kompetanse om markedsføring, kommunikasjon, markedsteknologi (MarTech) og ledelse er for øyeblikket svært høy. Det er særlig hos annonsørene at behovet for flere fagfolk er stort, og god økonomi i mediene vil ganske sikkert bidra til økt etterspørsel også fra den bransjen.

Det er med andre ord både behov for mye folk, men også en bredde i hvem som trenger å ansette. Men hva kjennetegner de beste kandidatene?

Perspektiv

I kommunikasjon og markedsføring har spesialfeltene smeltet sammen. Ikke bare mellom tradisjonell reklame, kommunikasjon og markedsføring, men også mellom IT og forretningsutvikling. I mange av våre prosesser er oppgaveløsing et element i finaleprosessen. Vi ser at oppgavene ofte kombinerer analyse, kreativitet og forretningsutvikling, selv om det er en spesialist man vurderer. Man kan trygt si at kandidater som forstår hvilke konsekvenser og effekter ens eget fagområde har for andre fagområder, og omvendt alltid fremstår som mer interessante å ansette. Gode kandidater har perspektiv.

Interesse

Selv i et marked med mange muligheter for deg som kandidat vil du fortsatt “bare” få jobben du fortjener. De aller beste er godt forberedt til jobbintervjuet. De som har satt seg inn i selskapet, bransjen og menneskene de treffer i et jobbintervju har en større mulighet for å bli vurdert som attraktive, enn de som ikke viser den samme interessen. Gode kandidater viser interesse.

Evne til læring

Fagområdene innen kommunikasjon og markedsføring har utviklet seg mye og raskt. For eksempel har de fleste digitale spesialister lite formell bakgrunn som teknologer. Og få IT-ingeniører som jobber med kommunikasjonsløsninger har kommunikasjonsbakgrunn. De har bygget på sin grunnleggende kunnskap gjennom praksis og selvstudier. Det har gjort at de har posisjonert seg som “enhjørninger” som alle jakter på. Mange av våre kunder er villige til å ansette mennesker som kan nok til å starte i jobben så lenge man har tillit til at de vil lære det som trengs for å mestre og utvikle fagområdet i miljøet. Rask læring og vilje til å ta ansvar for egen faglig utvikling kjennetegner kandidater som får tillit av våre oppdragsgivere. Gode kandidater lærer fort.

Evne til endring

 

Mange kandidater har lang fartstid og opparbeidet seg erfaring og kompetanse om kommunikasjon, forretningsutvikling og ledelse. Erfarne kandidater får oftere utfortdret på om de er i stand til å se endringspotensiale. Det ønskes at de er med på å bidra til endring og innovasjon. Mange oppdragsgivere kan ha en tendens til å glemme at endring har vært en del av hverdagen i mange år. Og mange kandidater med lang CV har på sin side en tendens til å snakke for mye om gamle erfaringer. I en bransje hvor endring er konstant er det hva man har gjort og oppnådd den siste tiden som er aller viktigst. Gode kandidater forstår at morgendagen er annerledes og mer interessant enn gårsdagen.

Kompetanse, erfaring og egenskaper

 

Markedsavdelingene, byråene og mediehusene ønsker seg kandidater med en kombinasjon av kompetanse, erfaring og egenskaper. Kompetanse og erfaring er knyttet til formell og uformell kunnskap om fagområdet og prosessene som inngår i stillingen. Er du interessert i digital retail, eller effektmåling, vil du komme langt om du raskt kan lære deg hvilke verktøy og prosesser selve jobben består i. Egenskapene som alle ser etter har vi allerede belyst. Kort forklart er det innsikt og motivasjon som skiller finalekandidatene fra de som “ikke nådde helt opp”.

Avslutningsvis: Det er færre relevante jobber i markedet nå enn for et år siden. Samtidig svarer veldig mange med kompetansen vi snakker om her, at de ikke planlegger å bytte jobb. Det gjør at du som kandidat har gode muligheter dersom du planlegger å finne deg en ny jobb nå. Vårt råd er som følger. Sett deg godt inn i fagområdet eller fagområdene du vil jobbe med, og deretter søke på de stillingene som vekker din interesse.