Hva er lurt å studere? Hva er fremtidens fag?

Hver uke får vi spørsmål om hva som er lurt å studere eller ta kurs i dersom man vil fylle på en Bachelor eller Master innen markedsføring, kommunikasjon eller kreative fag.

Utgangspunktet er ofte hvilken digital kompetanse det er smartest å fylle på med på toppen av en bachelor eller master innen markedsføring, kommunikasjon eller kreative fag.

De siste årene har vi hatt gleden av å delta på relevansseminarene ved Institutt for Informasjonsteknologi ved Oslo MET. Der gir vår input på hva vi mener Oslo MET bør gjøre med teknologiutdanningen slik at den blir enda mer relevant for vår bransje i fremtiden samtidig som vi får innblikk i hvilke faktorer og trender som påvirker læreplanene ved universitetet.

Det er lett å la seg inspirere når man sitter sammen med noen av de mest offensive teknologimiljøene og fagmiljøer som utdanner fagfolk til de. Vi ser behovene når vi hver dag snakker med store og små miljøer som trenger teknologi- og kommunikasjonskompetanse.

 

Dette gjør deg attraktiv

Kort oppsummert er dette konkrete fagfelt som vil gjøre enhver kommunikasjonsspesialist mer attraktiv:

Statistikk, dataanalyse og visualisering av innsikt. Man kan alltid bli bedre på analyse og excel. Men topper man dette med oppdatert kunnskap om hva f.eks. Amazon, Google, IBM og Microsoft kan gjøre av automatiseringer og dashboards har du tatt steget opp. Uansett hvilken bakgrunn du har vil denne kompetansen være et attraktivt tillegg.

Programmering. Javascript, HTML eller PhP. Programmering er like lite forbeholdt programmere som excel er forbehold regnskapsførere. Å forstå programmeringsspråk er å skjønne hvilke byggestener som er brukt i konstruksjonen av en nettside eller løsning.

Begge disse fagområdene er konkrete og håndfaste, og du vil raskt bli i stand til å lage nytt eller endre på teknologi som potensielt gjør deg til superhelt i et generalistmiljø.

 

Av Ole Janzso, partner og rådgiver