INDEX

Henrik Sandberg

Henrik startet opp selskapet i 2001. Han har ledet en rekke sentrale rekrutterings- og rådgivningsprosjekter for kommunikasjonsmiljøer i Norge og Norden. Henrik arbeider med lederutvelgelse, og forretnings- og organisasjonsutvikling for mange av de mest anerkjente aktørene i bransjen. Han er en mann med bred faginnsikt og et unikt nettverk.

Nejra Kudra

Nejra er en erfaren rådgiver som har ledet komplekse rekrutteringer og bidratt i lederutvelgelse for flere av Norges sterkeste merkevarer og kommunikasjonsmiljøer. Nejra har et stort nettverk. Hun finner ofte fagspesialister og kreative til design- og reklamebyråer, teknologimiljøer og markedsavdelinger.

 

June K. Ragnif

June har bakgrunn som journalist og innholdsprodusent, og har erfaring med redaksjonell ledelse, kommunikasjonsrådgivning og strategiarbeid. June jobber i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og HR. Hun har tidligere jobbet som rådgiver for toppleder og kan definitivt bidra som lederstøtte.

 

Anna Blom Rian

Anna har erfaring som Brand Manager, KAM og Employer Branding Manager fra store konsern, og tar med seg god forretningsforståelse inn i rollen som rådgiver. Anna jobber med stillinger i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, teknologi og branding. Hun er også ansvarlig for vår Talent-satsing.

 

Victor Sanchez Barrera

Victor jobber med forretningsutvikling og prosessledelse, med et særskilt fokus på design og digitalisering. Han har mange års erfaring som leder i design- og teknologimiljøer, og jobber med lederutvelgelse, organisasjonsutvikling, rekruttering og rådgivning.

Elisabet Rye (i barselpermisjon)

Elisabet har tidligere jobbet i reklame- og kommunikasjonsbransjen med ansvar for store kundeprosjekter og rapportering for betydelige merkevarer. Elisabet jobber med rådgivning og rekruttering, med særlig fokus på midlertidig arbeidskraft. Frilansere og vikarer.

Andreas Blix Johnsen

Andreas har ansvar for alt som får kontoret til å gå rundt. Han jobber med økonomi, logistikk og bestillinger, og følger opp leverandører. I tillegg til å holde orden på oss, sørger Andreas for at kunder, kandidater og kollegaer føler seg ivaretatt.

Camilla Bartnes

Camilla har jobbet med oss i mange år, og er én av de som har formet selskapet. Camilla er en kompetent, effektiv rådgiver med god oversikt og er den du skal kontakte om du har behov for en vikar eller frilanser. Camilla har tidligere vært både Office Manager for oss og er fremdeles prosjektleder, involvert i flere prosesser. Har du spørsmål, store eller små, kan det være lurt å kontakte Camilla.

 

Ben Christensen

Ben er leder for strategi-, forretnings- og organisasjonsutvikling. Han har vært styremedlem, toppleder, mellomleder og entreprenør, samt fagansvarlig hos ulike merkevarer, mediebyrå, reklamebyrå og mediehus. Ben finner, utvikler og leverer
på initiativ som skaper endringer og vekst.

Eivind Ruud Johnsen

Eivind har bakgrunn som kommersiell leder i et stort internasjonalt mediekonsern. Han har solid erfaring fra rekruttering og lederutvikling på arbeidsgiversiden, og jobber bredt og dedikert med lederutvelgelse, organisasjonsutvikling, rekruttering og rådgivning.