Uloba

Uloba – en ideell organisasjon og en del av Independent Living-bevegelsen. 1500 medlemmer – alle med egenerfaring som funksjonshemmet. Vi arbeider for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede. Målet er likeverdige og verdiskapende samfunnsborgere. Vi legger til rette for Borgerstyrt Personlig Assistanse (BPA) – et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede med assistansebehov. Våre verdier: Stolt, Sterk og Synlig!