Tine SA

TINE SA er morselskapet i konsernet TINE Gruppa. TINEs formål er å drive næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis. TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon, i tillegg til å ivareta eiernes øvrige felles interesser. Historien til TINE startet i 1881, og TINE Gruppa er i dag representert over hele landet med sine i overkant av 12 000 eiere, omlag 5 600 ansatte og 33 meierianlegg. Konsernet foredler og omsetter primært melk og meieriprodukter, men har i tillegg produksjon og salg av andre næringsmidler. I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskap innen annen næringsmiddelvirksomhet som juice, is og marine produkter. Konsernet har datterselskap i Sverige, Danmark, England og USA. Omsetning i konsernet i 2014 var ca 21 milliarder kroner.