TaskCtrl

TaskCtrl er kort fortalt et nytt prosjektstyringsverktøy som sikrer bedre forutsigbarhet og reduserer risiko i byggeprosjekter. Initiativtakerne er noen av landets ledende prosjektdirektører og byggingeniører. Systemet er utviklet, testet og allerede tatt i bruk av landets største byggherre, Statsbygg.