Storm 121

Vi hjelper kundene våre med å lage personifiserte og datadrevne videokampanjer som fanger kundenes oppmerksomhet på en helt unik måte. Vår teknologi knytter relevant og personifisert video sammen med dialogbasert kundekommunikasjon. 

I løpet av det siste året har vi laget og distribuert banebrytende kampanjer for ansatte, medlemmer og kunder med bl.a. SATS, Arbeiderpartiet, Choice, BI og en rekke andre større annonsører og kommunikasjonsavdelinger.