Retriever

Retriever er Nordens ledende leverandør av medieovervåkning, mediearkiv og medieanalyse, med Nordens største private fagmiljø innen medieanalyse. I over 20 år har vi lyttet, overvåket, målt og analysert mediebildet. Vi har brutt ned komplekse data til tydelig informasjon som våre kunder kan agere på.

Vi skal være det naturlige valget for virksomheter som ønsker relevant informasjon, bedre beslutningsgrunnlag og dypere innsikt.

Retriever eies av norske NTB (Norsk Telegrambyrå) og svenske TT (Tidningarnas Tele- grambyrå). Dette betyr at vi gjennom våre eiere har store deler av det norske og svenske medielandskapet på eiersiden.