Rebel U2 AS

Sammen med eiendomsselskapet Entra skal selskapet The Rebel AS etablere et kompetansehus i Oslo sentrum. Det skal være skreddersydd for teknologer, kalles for Rebel og skal stå ferdig i 2021.  Rebel U2 AS et joint venture-foretak, eiet 50 prosent av Entra Eiendom og 50 prosent av The Rebel.

På Rebel i Universitetsgata 2 vil miksen av brukere (leietagere) komme fra etablerte IT- og teknologiselskaper, fra offentlige IT prosjekter, fra selskaper som jobber med digitalisering av sin forretningsmodell,  akademia og communities.