OBOS

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Vi er Norges største boligbygger og en av de største i Norden. OBOS er eid av sine 470 000 medlemmer, og har virksomhet i Norge og Sverige. Hovedkontoret er i Oslo. Konsernet har ca. 2600 ansatte. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. I tillegg driver vi virksomhet innen rehabilitering, vedlikehold, næringseiendom, bank og eiendomsmegling. Vi tilbyr også et omfattende medlemsprogram til våre medlemmer. I OBOS blir overskuddet ført tilbake til virksomheten for å oppfylle formålet om å bygge boliger for medlemmene.