NutraQ

NutraQ AS er en internasjonal leverandør av kosttilskudd, hudpleie og medisinsk utstyr. Vi har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tsjekkia med rundt 180 ansatte. Konsernets organisasjonskultur bygger på dets verdigrunnlag; nyskapende, modig, ansvarsfull og respektfull, som er en viktig del av selskapets identitet.