Manus AS

Manus er et innholdsbyrå som så dagens lys i oktober 2018. Selskapet har som mål å bli et av Norges ledende byråer i sin kategori. For å komme dit, har Manus valgt å posisjonere seg som en strategisk partner for kundene, og opererer helt uavhengig av mediekanal.

Byrået leverer i dag på tre overordnede tjenesteområder: Strategi, tekstproduksjon og visuell historiefortelling.
Manus skal produsere innhold som bygger tillit mellom merkevare og forbruker. Virkemidler som tas i bruk er kreativitet, klokskap og ikke minst smarte digitale løsninger.

I Manus, er det evnen til å formidle som er kjernekompetansen og historiefortelling som er kjerneleveransen.