Kreftforeningen

Vi i Kreftforeningen jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Det er dette som driver oss dag ut og dag inn. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper vi kreft lokalt, nasjonalt og globalt. Vi finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge, og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning. Vi har over 113 500 medlemmer og flere titalls tusen støtter i tillegg økonomisk. Den brede støtten i befolkningen gjør oss til den ledende frivillige organisasjonen innen kreftarbeidet i Norge og vi har ca. 27 000 frivillige som gjør en kjempe innsats for kreftsaken. Vi har hovedkontor i Oslo, distriktskontorer i åtte byer og 190 ansatte med variert bakgrunn og erfaring.