Höegh Eiendomsselskap AS

Höegh Eiendom er et familieeid eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 400 000 kvm med en årlig leieverdi på 500 MNOK. Selskapet har store boligprosjekter under salg/utbygging og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, hotell, skoler, næring og boliger.

Vi utvikler våre bygg og steder med tanke på menneskene som skal bo, arbeide og oppholde seg der, og vi legger stor vekt på arkitektur og bygulv. Byggene skal stå der lenge etter vår levetid og måten de bindes sammen i gateplan, skaper de gode opplevelsene for menneskene som skal bruke området. Höegh Eiendom har sitt hovedkontor i Parkveien 55, Oslo.

Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.