Bertel O. Steen

I Bertel O. Steen er ambisjonen å bygge morgendagens bilhus. Konsernet har lange tradisjoner og har satt sitt preg på norsk samferdsel i over hundre år. Det skal vi fortsette med ved å ta posisjon i den store endringsreisen som skjer innen transport og mobilitet. Ved vår satsing på teknologi, vil vi utvikle morgendagens bilhus og har som mål å ta en ledende rolle som leverandør av morgendagens mobilitetsløsninger.