Maria – årets leder 2017

Bransjen har talt: Maria Aas-Eng, konsernsjefen i RED, er årets mest populære leder i 2017. Hva er det med henne som gjør at hun er den lederen mange av oss vil jobbe for?

– Jeg liker så godt å være leder og være med på å utvikle folk rundt meg. Med min bakgrunn tror jeg også at jeg er ekstremt oppmerksom på om folk har det bra eller ikke. Jeg bryr meg om og er oppriktig interessert i menneskene jeg har rundt meg, og det å være interessert, engasjert og nysgjerrig på sine kolleger tror jeg er helt avgjørende om man skal være en god leder, sier hun.

Hvorfor tror du folk vil jobbe for deg?

– Det er nok fordi det har vært en utvikling i de selskapene jeg har jobbet i. Jeg tror folk ønsker en sterk leder som jobber for selskapet og for medarbeiderne. Jeg trenger ikke å stå på en scene i rampelyset. Jeg trives aller best på kontoret, ved skrivebordet mitt blant alle andre slik at jeg kan gjøre jobben min.

Hva slags leder ønsker du å være?

– Jeg vil gjerne være en tydelig leder, en leder som de rundt vet hva mener eller tenker, og spesielt når man gjør noe bra. Skal man lykkes som leder må man være oppriktig interessert i sine medarbeidere. Jeg har fått tilbakemeldinger på at når man spør meg om å få fem minutter, får man som regel ti. Det tar jeg som et kompliment.

Er det din lederfilosofi?

– Om man skal oppnå gode resultater, så må man skape gode arbeidsmiljøer. Jeg mener at kolleger som jobber i et godt arbeidsmiljø hjelper hverandre bedre og skaper teamfølelse.

Hvilken lederstil har du?

– Jeg er veldig klar over og bevisst på at jeg fortsatt kan være operativ, at jeg er en mikromanager. Min styrke har vært at kolleger har kunnet spørre meg om råd fordi jeg har hatt kunnskap om jobben og de ulike rollene. Jeg mener at man må ha faglig pondus for å være troverdig som leder, men at det i en prioritering er viktig å velge mennesker og ledelse fremfor fagoppgaver.

Hvilke egenskaper må man ha om man skal lykkes som leder?

– Jeg vet at jeg har et sterkt konkurranse- instinkt, men samtidig er det viktig å kombinere dette med en genuin interesse for å være en god leder. Jeg vet at det å kommunisere med mine kolleger motiverer godt, at de får den informasjonen de behøver, og at de vet om hvilke mål vi skal nå sammen og hvorfor er ytterst viktig.

Hva er du skikkelig stolt over?

– Jeg er veldig stolt over at jeg var i India i ett og et halvt år, på tross av at jeg gikk i bakken. Den jobben vi gjorde der nede var enorm: Vi var noen hundre ansatte da jeg startet og da jeg reiste var vi over 2500 ansatte. Hele den reisen er jeg stolt over, i tillegg til at jeg traff Even, mannen min, der. Og så er jeg stolt over min bakgrunn og at jeg deler den og bruker den til noe positivt.

Hva krever du av kollegene dine?

– Jeg stiller høye krav til meg selv og mine kolleger. Jeg krever profesjonalitet, god arbeidsmoral, krever at du er en god kollega fordi arbeidsmiljø er så viktig. Og så krever jeg at vi alltid gir 100 prosent og litt til. Vi har blitt årets byrå to år på rad. Vi skal gjøre alt hva vi kan for å stå øverst på pallen igjen.

Hva tror du om utviklingen av bransjen fremover?

– Det vil fortsatt være en bransjeglidning. Jeg tror det blir viktig å posisjonere seg som strategisk partner for kundene og bygge og utvikle medarbeidernes ekspertise. Vi kommer dessuten til å jobbe mye mer med teknologi og det blir avgjørende å få ulike fagmiljøer til å snakke og samarbeide bedre sammen både internt og eksternt. Jeg tror også det blir enda viktigere fremover å rigge seg for utviklingen som skjer i et høyt tempo.