Lønnsutvikling i medie- og kommunikasjonsbransjen 2017

I 2017 målte vi lønnsveksten samlet for alle som jobber innen kommunikasjon, markedsføring, reklame, teknologi og tjenesteutvikling til 5,7 prosent.Tallet er basert på over tusen besvarelser på vår årlige Bransjeundersøkselse.

– 5,7 prosent står i kontrast til SSB sitt anslag for 2017 på 2,4 prosent og viser at arbeidsgiverne til denne type fagfolk har høyere betalingsvilje enn hva vi finner de fleste andre steder i det norske arbeidslivet, sier Ole Janzso, partner og rådgiver i Teft.

2017 var det åttende vi gjennomførte Bransjeundersøkelsen som blant annet kartlegger lønnsnivå og lønnsutvikling i bransjen.

– Det er også viktig å merke seg at fordelingen av lønnsvekst er svært ujevn, spesielt når vi ser på alder. For arbeidstakere i vår bransje som er i tyveårene er gjennomsnittlig lønnsvekst på hele 9,4 prosent, mens arbeidstakere i femtiårene rapporterer inn en lønnsvekst på beskjedne 1,4 prosent, sier han.

Betaler gjerne for unge spesialister

Fjorårets rapport viste at startlønningene i bransjen vokste raskere enn tidligere. Ole Janzso forteller om en ytterligere styrking av dette nå, og at det er enda tydeligere i år at bransjen er meget betalingsvillig når de møter «ung spesialistkompetanse».

– Unge spesialister er attraktive og vår bransje betaler mer enn gjerne for å få tak i denne kompetansen. Det er likevel viktig å påpeke at ung spesialistkompetanse er mye lavere lønnet enn tilsvarende spesialistkompetanse hos en arbeidstaker i tredve- og førtiårene, sier han.

Forskjellig vekst i kategoriene

Siden lønnsvekst tydelig har en sammenheng med aldersprofilen i de forskjellige kategoriene (f.eks. mediekanal, reklamebyrå, digital spesialister osv.) ser vi at kategorier med høyere gjennomsnittsalder oppgir en lavere lønnsvekst.

– Dette betyr at selskaper med mange unge ansatte må regne med høy lønnsvekst, mens selskaper med hoveddelen av ansatte over cirka 35 år opplever lavere lønnsvekst. På en annen side vil selskaper med denne aldersprofilen ha en høyere gjennomsnittslønn, sier han.