Et tilbakeblikk på de siste 20 årene med Teft

«På slutten av 1800-tallet, da rett var rett og galt var galt, hadde juristene posisjonen som ledere. De vi stolte på.

Så kom den industrielle revolusjonen, og ingeniørene ble våre ledere.

Så produserte de økonomiske skolene kompetente ledere og de nye lederne var økonomer.

I dag, og i fremtiden, handler det om å ha kontroll på både teknologi og økonomi, men fremfor alt om å forstå viktigheten av å kommunisere – formidle selskapets unike historie og prosjekt.

Dermed vil våre nye ledere være kommunikatører»

Kjell Norström, 2014

Vi startet med rekruttering til kommunikasjonsnæringen fordi vi så en nisje. Vi ville spesialisere oss. Mot en bransje og et fagområde vi var engasjert i. Som vi mente hadde potensiale til å vokse seg større.

I dag har Teft bursdag. 20 år har vi blitt. Voksne vil noen si. Fortsatt mye å lære vil vi påstå. Vi er litt forfjamset over hvor fort alle disse årene har gått, litt stolte – men aller mest ydmyke over tilliten vi har fått fra så mange av bransjens ulike aktører. Og utrolig takknemlige for alle de gode samtalene vi har hatt med alle folka i bransjen. Det har vært lærerikt, inspirerende og hyggelig.

Trygve Skaug sier: “jada hvis du ser deg lenge over skulderen ser du hvor du kommer fra, men du kommer også til å gå på masse lyktestolper og dritt, så se fremover du, følg med nå, det er du som går nå – ikke alle de som gikk før deg

Vi synes likevel vi kan unne oss å se oss litt tilbake.

Da vi starta var alt mye enklere. Kommunikasjon var kampanjebasert og foregikk i all hovedsak knyttet til ukenummer og i sesong. Han lagde konseptene. Hun lagde medieplanene. Markedsavdelingene var i hovedsak små, kjøpte tjenester eksternt og hadde enkle mandater. Mediehusene hadde journalister som luktet øl og medieselgere med utpreget «konferanseinnstinkt».

Så kom Facebook, iPhone, Google og finanskrisa. I kjølvannet av den ble alt digitalisert og  merkevarene mer bevisste på optimalisering av egne investeringer. Sakte men sikkert så vi fremveksten av større fagmiljøer i markedsavdelingene. Performance ble den nye vinen, og optimalisering av digitale kampanjer ble hverdagen. Digitale produksjonsmiljøer og performancebyråer ble etablert og kjøpt opp av de store byråene. Det har alltid vært lurt å kunne noe ikke alle kan, som kan skaleres og internasjonaliseres.

Så kom content. Historiefortelling i miniatyr. Plutselig hadde vi gått fra kampanjemodus til “always on”. I alle kanaler. Hele tiden. Ikke så rent lite krevende når en snerten SoMe-video tok nesten like lang tid å produsere, distribuere og optimalisere som en god gammeldags reklamefilm. Betalingsvilligheten derimot: den var ikke like stor. Da forsterket inhousingsbølgen seg ytterligere: disse folka ville merkevarene eie selv.

Så, som en foreløpig grand finale, kom data, GDPR og MarTech og skapte store spørsmålstegn hos den markedsfaglige urbefolkningen. Hvem kunne si hva, til hvem? Hvem eide hvem? Med eller uten samtykke? Its still complicated. Løsningen ble i alle fall å forsterke den teknologiske og data-kyndige kompetansen internt slik at man var på den sikre siden. Tenk at det skulle bli så stor etterspørsel etter folk som kunne mye om kaker?

Resultatet i 2021 er en kommunikasjonsnæring som i løpet av de siste 20 årene er snudd på hodet. CMO´en har rykket opp til VP´er og fått mye større mandat. Ansvaret er ikke lenger begrenset til markedsføring. Det inkluderer også ofte ansvar for identitet, teknologi, digitalisering, tjenesteutvikling og ofte selskapskommunikasjon. Rett og slett alt som det som kommuniserer. Alt som forteller selskapets historie og posisjon. Mange markedsavdelinger har blitt større – ja mye større – enn de aller fleste byråer. Kjell Norström var inne på noe.

Vi skrev i Bransjerapporten i 2015 at “før var omstilling valgfag. Nå er det rein matematikk. Og den viktigste endringen et selskap kan foreta, er å velge riktig folk til riktig jobb”.

Vi tror, da som nå, at fremtidens ledere, leder gjennom å fortelle selskapets historie. Vi våger å påstå at det om mulig har blitt enda viktigere i dag. Både for å posisjonere seg. Og for å tiltrekke seg de riktige folka. De det er enda større kamp om nå enn noen gang.

Hva tror vi så om fremtiden?

Vi håper og tror den kommer til å handle enda mer om å skape et bedre mangfold for ansatte i kommunikasjonsnæringen. At vi legger til rette for å rekruttere, inkludere og utvikle kompetanse fra nye bransjer, fagområder og verdenshjørner. Ikke bare fordi vi bør, men fordi vi må – om vi skal få tilgang til nok folk for å dekke etterspørselen. Det lønner seg!

Vi håper og tror vi setter enda mer søkelys på å begrense irrelevante budskap og forsterke fokuset på kommunikasjon som er bærekraftig, relevant og nyttig. Som får deg til å le, tenke eller gråte. Ikke bare fordi det er klokt for planeten vår, men fordi vi som forbrukere er i ferd med å lukke ørene for støy.

At likt arbeid bør lønnes likt, uavhengig av kjønn og etnisitet. Det skulle bare mangle! Vi håper vi med Bransjerapporten kan bidra med et verktøy!

Vi tror markeds- og kommunikasjonsavdelingene hos merkevarene vil fortsette å vokse, og at det vil bety økte muligheter for byråene til å dyrke sin spisskompetanse.

Vi tror på gode år for medieindustrien, som har omstilt seg kommersielt og lært oss betalingsvillighet for godt innhold.

Vi tror det vil tvinge seg frem et mye større behov for objektiv strategisk rådgivning, som knytter seg tettere på forretning, overordnet strategi og generell ressursallokering. I jungelen av subjektive råd om mer reklame, større medieinvesteringer eller enda flere kundereiser trenger CMO´ene en objektiv strategisk hånd å holde i. Den posisjonen er ledig!

Vi tror den samlede veksten i kommunikasjonsnæringen vil være høy, om man også regner på vekst i sysselsettingen og investering i teknologi – og ikke bare ser på medieinvesteringene. Kanskje vi sammen med bransjeforeningene kan finne gode sysselsettingstall som kan lære oss enda mer om utviklingen til bransjen vår!

Vi tror rett og slett på fremtiden. Og at gode kommunikasjonsfolk og gode ledere vil være enda viktigere enn før! Vi i Teft tror fortsatt vi kan bidra til å gjøre hverdagen i kommunikasjonsnæringen til et litt bedre sted, ett menneske av gangen.

 

Henrik Sandberg

Daglig leder i Teft