Taper byråene terreng?

Lederne i markedsavdelingene søker oftere råd internt sammenliknet med hva de gjorde før. Det bidrar til at mediebyråene og reklamebyråene taper i kampen om å være tett på sine kunder. Det viste Bransjerapporten som vi presenterte den 25. januar 2018.

– Dette stemmer med vår oppfatning av at annonsørene ansetter stadig mer operative ressurser i sine markedsorganisasjoner. Mange markedsavdelinger sitter etterhvert på egne data i egne verktøy som bidrar til god CRM, e-Commerce og Performance, sier Nejra Kudra, rådgiver i Teft. 

Økende trend

I 2017-rapporten svarte 1 av 3 ledere i markeds- og kommunikasjonsavdelingene at deres viktigste strategiske rådgiver var å finne i eget selskap. I år styrker denne trenden seg ytterligere. 43 prosent svarer at deres viktigste rådgiver er å finne i egen avdeling. 28 prosent svarer at de finner denne ressursen i eget selskap, men utenfor markeds-/ kommunikasjonsmiljøet.

– Flinke folk internt som jobber godt med data i egne verktøy gjør et arbeid som vil ha både strategisk og taktisk verdi. Det er naturlig at dette er en av faktorene som bidrar til å gjøre interne rådgivere enda viktigere, sier Kudra.

Mediebyråene topper

I byråverdenen finner lederne i markedsavdelingene sine mest tiltrodde rådgivere i mediebyråene. Deretter nevnes kommunikasjon og PR-byrå, og så reklamebyrå. Det er verdt å merke seg at kommunikasjon- og PR-byrå nå har plassert seg mellom mediebyrå og reklamebyrå som miljøer der lederne i markedsavdelingene finner sine mest tiltrodde rådgivere.

– Det er fortsatt et faktum at annonsørene vier stor tillit og store ressurser til de byråene og eksterne rådgiverne de har et tett samarbeide med. Vi hører at nær sagt alle ledere hos annonsørene er enige i at man som enkeltstående markedsavdeling trenger eksterne perspektiver og kompetanse, sier Kudra.

Deler gode erfaringer

Forskjellen fra bare få år siden er nok at markedsavdelingene er mer innstilt på å lære og implementere mye av kampanjearbeidet og markedsdialogen selv. Samtidig er det en trend at fagmiljøene i byråene satser åpent på å lære opp kunder i prosesser de er spesialister på.

– Med den stadig akselererende endringstakten ser det ut til at det er liten risiko i å dele best practice, siden denne mest sannsynlig vil utvikle og forandre seg mye i løpet av kort tid. Vi tror at på lik linje med byråene har også markedsavdelingene sine spesialistkompetanser. Er en markedsavdeling veldig god på for eksempel performance marketing vil de kanskje ha ekstra behov for ekstern støtte og rådgivning på kreativ og verdibasert kommunikasjon og omvendt, avslutter hun.

Topp 5

Vi spurte: I hvilket miljø finner du dine viktigste strategiske rådgivere (max 2 svar)? Dette svarte respondentene i undersøkelsen som ble gjennomført i slutten av 2017;

1. Internt i markeds- og kommunikasjonsmiljø

2. I selskapet, men utenfor markeds-/kommunikasjonsmiljøet

3. Mediebyrå

4. Kommunikasjon/PR

5. Reklamebyrå