Synlighet på topp

Denne artikkelen ble publisert i forbindelse med Bransjerapporten i 2018.

For stadig flere ansatte i bransjen er lederens synlighet avgjørende når de skal velge ny arbeidsplass.

Det er ikke synligheten i seg selv som er viktig, men hvordan oppmerksomheten forvaltes. Det vil si hvordan lederen klarer å formidle selskapets visjoner, verdier og fremtidige ambisjoner. Dette synliggjøres tydelig når vi for sjuende år på rad lanserer Bransjerapporten, onsdag 25.januar. Her sier bransjen klart og tydelig ifra om at synlige ledere med et tydelig verdibudskap er de som best lykkes med å bygge merkevarer for sine selskaper.

Det er ingen vågal påstand at du sannsynligvis identifiserer deg med jobben din. Med oppgavene, kollegene, merkevaren, og kanskje til og med topplederen. Vi
 i Mediabemanning møter daglig folk som føler en sterk tilhørighet til jobben. Men vi møter også ansatte som ikke har det sånn, og som heller søker seg til miljøer som har en tydeligere identitet og visjon.

Derfor er det ikke noen overraskelse at omtrent halvparten av respondentene i årets bransjeundersøkelse svarer at de er åpne for å bytte jobb i 2018. Mange av dem er helt sentrale ressurser i sine virksomheter.

Det er tre hovedgrunner til at de kunne tenke seg å jobbe et annet sted: ønsket om å lære mer, bedre lønn og en bedre leder. Ofte er alle tre elementene viktige.

Lønn har vi ingen kultur for å eksponere åpent i for eksempel stillingsannonser, her i Norge. Faglig utvikling er langt på vei en subjektiv opplevelse. Men gode ledere er lett å få øye på – hvis de er synlige. Og skal du bytte jobb i denne bransjen teller det. Dessuten kan godt lederskap kommuniseres lettere enn lønn og faglig utvikling

Undersøkelsen vår viser at èn av tre vektlegger en dyktig leder når de ser etter ny jobb – fremfor dyktige kolleger eller stabilt arbeidsmiljø. De som er på utkikk leter ofte etter tydelige visjoner og verdier i starten av prosessen. Da vil ledere som kommuniserer godt, også utenfor eget selskap, lettere fange oppmerksomheten til de mest attraktive kandidatene i markedet. En arbeidsgivers merkevare eller lederens format, anerkjennelse, holdninger og evne til å bygge kjennskap i relevante fagmiljøer kan være avgjørende når vi tar kontakt med kandidater for å presentere en ny jobbmulighet. Folk vil jobbe sammen med de beste.

Kritisk tenkende og attraktive fagfolk innen kommunikasjon og markedsføring er selvsagt opptatt av flere ting, som godt arbeidsmiljø, innovasjon, trygghet, gode sosiale betingelser og samfunnsansvar. Hvordan formidles det? Det er i alle fall lettere å få inntrykk av en arbeidsgiver, kulturen, kompetansen og identiteten, dersom lederen er synlig, og formidler dette på en trygg og troverdig måte.

Virksomheter i vår bransje er helt og holdent avhengig av å tiltrekke seg de beste hodene for å lykkes. Enten det dreier seg om å fylle egne kanalene med godt, relevant og engasjerende innhold, eller det gjelder å levere strategiske råd og produsere kommunikasjon på ulike flater. Et selskap i vår bransje er aldri sterkere enn de hodene det klarer å tiltrekke seg.

Et marked som før bestod av relativt
 få og seiglivede merkevarer, har i dag mange merkevarer med kortere levetid. Derfor vil posisjonering, brukeropplevelse, reklame og kommunikasjon bli en stadig viktigere differensieringsfaktor for hvem som lykkes og hvem som mislykkes. Med andre ord: kommunikatørenes rolle i samfunnet har aldri vært viktigere enn den er nå.

Mediehusene, byråene og markedsavdelingene er helt og holdent avhengig av å ha god attraksjonskraft på arbeidstakere for å lykkes med sine forretningsmessige målsettinger. Den attraksjonskraften skapes blant annet av synlige ledere.

Altfor få styreledere vi treffer har satt tydelige KPI ́er på sine organisasjoner eller sine ledergruppen når det gjelder å skape attraksjonskraft som arbeidsgiver. Det er også forunderlig at arbeidet med «employer branding» ofte blir overlatt til tilfeldighetene. Eller i verste fall nedprioritert.

Selskaper som for eksempel Trigger, Dentsu Aegis, Try og NRK viser hvor viktig det er med en tydelig og profilert skikkelse i lederstolen. Dette er ikke en toppleders ansvar alene, selvsagt. Det er i bunn og grunn en helt avgjørende oppgave for alle ledere, i alle bedrifter.