SiO satser på digitale tjenester for å gjøre Oslo til landets beste by for studenter

SiO skal ikke bare følge med på endringene, men lede an i arbeidet for et bedre studentliv. For å nå dette målet er utvikling og innovasjon av tjenestetilbudet basert på kunnskap om studentenes behov og trender i samfunnet et viktig middel.

SiO er Norges eldste og største studentsamskipnad. Helt siden de ble etablert i 1939 har de jobbet for å gjøre hverdagen enklere for studenter i hovedstaden. Nå øker de fokuset på brukervennlige digitale tjenester i de kanalene målgruppen befinner seg.

De tilbyr mer enn 8900 studentboliger, har tre helsesentre for studenter, 40 ulike serveringssteder, barnehager, treningssentre, karrieresenter og en rekke kurs. Hver dag jobber SiO med å tilgjengeliggjøre og utvikle tjenestene slik at studenter i Oslo skal oppleve hovedstaden vår som et godt sted å være som student. Markedsavdelingen spiller en viktig rolle i denne utviklingen.

-Innovasjon og digital utvikling står høyt på dagsordenen hos oss. Studenter er en spennende målgruppe å jobbe med. De er oppdatert på teknologi og forventer brukervennlige tjenester, og dette er et viktig fokusområde for oss, sier Vegard Østlie, Direktør Digitalisering / Innovasjon og fungerende Markedsdirektør i SiO.

En bra studenthverdag i en tid full av endringer

Bærekraftig utvikling, både i form av deres egen driftsmodell, men også når det gjelder å legge til rette for og inspirere studentene til å ta bærekraftige valg, står også høyt på dagsorden hos SiO for 2020.

SiO satser på bærekraft innenfor alle tjenesteområder. På Kringsjå studentby har de for eksempel investert i solceller på takene, eget geovarmeanlegg og mijøvennlige studentboliger i massivtre. Med kafekonseptet KUTT Gourmet og prosjektet KUTT matsvinn 2020 bidrar SiO til å redusere matsvinn ved å servere overskuddsmat som nærmer seg «best før»-dato og en rekke tiltak for å redusere matkasting.

– Bærekraftsatsningen betyr at vi må gire opp ambisjonene og tenkningen vår enda et hakk for å ligge i forkant av studentenes ønsker og krav, forteller Vegard.

Her kan du lese mer om SiOs fokus på miljø og bærekraft

Vil forebygge ensomhet blant studenter

De fleste studenter trives og har det bra, men undersøkelser viser også at det er urovekkende mange som sliter med å finne seg til rette. Dette kan gi seg utslag i ensomhet, søvnvansker og andre psykososiale utfordringer som gjør det vanskelig å mestre studentlivet og studiene. SiO skal bidra til å ruste studentene  og legge til rette for sosiale møteplasser  gjennom tjenestene sine.

– Det å forebygge ensomhet og gi studentene gode mestringsverktøy de kan bruke i studenttilværelsen er en viktig del av tilbudet. Tilgjengeliggjøring av tjenestene våre i digitale kanaler er viktig. Vi må være der studentene er, forteller Vegard engasjert.

Dynamisk arbeidshverdag og agile prosesser

Vegard Østlie gleder seg til å fortsette reisen mot å bli et enda bedre by for studenter, og har stor tro på at fokuset på de digitale tjenestene vil føre til gode resultater fremover. Arbeidshverdagen hos SiO bærer preg av et stort engasjement for studentene.

Her må man trives med å jobbe i mange parallelle prosjekter, og bli motivert av å jobbe for å gjøre Oslo til et enda bedre sted å være for kundegruppen – som jo er fremtidens Norge.

-SiO tilbyr et bredt spekter av tjenester. Alt fra treningssenter til cafédrift, boligdrift og helse. Vi har en spennende kundegruppe, som tar til seg alt av ny teknologi og nye digitale muligheter. Vi har en gylden mulighet til å forme og være en viktig støtte for de som skal forme fremtiden for landet vårt.

Engasjert interaksjonsdesigner med hjerte for studenter

Nå ser SiO etter en dyktig interaksjonsdesigner som kan bidra til å gjøre Studentsamskipnadens tjenester mer brukervennlige og tilgjengelige i de digitale kanalene studentene benytter. De ser etter en person som trives i et miljø med høy puls, som motiveres av å jobbe med og mot kundegruppen for å gjøre hverdagen og livet som student enklere.

-Vi ser etter en som kan jobbe med våre digitale flater for å gjøre de enklere å benytte for studentene. Du må forstå det tekniske språket, ha noen års erfaring eller mer fra arbeidslivet og være oppdatert på de digitale flatene studentene benytter, sier Vegard.

Nico Wahl 
Jeg har bakgrunn fra reklamebransjen. Inntil i sommer jobbet jeg som Markedssjef i FINN.no, så jeg er fortsatt ganske fersk i jobben. I SiO er oppgaven min å bygge merkevaren SiO, slik at vi skal være et klart førstevalg for studenten enten de søker bolig, skal trene, spise eller trenger å gå til legen.
Jeg synes vi har et morsomt miljø med mange ulike mennesketyper. Folk har veldig godt humør og det er alltid takhøyde for å si det man mener. Det føles også ekstra bra å jobbe for studentene. De er jo en fin gjeng! At vi fremover skal ha økt fokus på bærekraft er også veldig motiverende.
Hanne Holst
Jeg har lang fartstid i SiO og jobber i dag som markedsansvarlig. Vi er en avdeling på ni personer og mitt hovedfokus er markedsføring for våre 40 spisesteder, samt drift og strategisk utvikling av SiOs sosiale medier. Jeg har også bakgrunn som grafisk designer og designer mye av materiellet som skal ut til studentene.

Mange blir overrasket når jeg forklarer hvor stort SiO er. Vi er over 600 mennesker som jobber med både trening, spisesteder, helse, barnehage og studentboliger. Nettopp det at du får jobbet med så mange bransjer, og at vi er en så stor organisasjon gjør hverdagen veldig variert. Studenter som en ung og krevende målgruppe gjør at vi alltid må strekke oss og ligge i forkant. Det gir mening å jobbe med tjenester som bidrar til å gjøre studentlivet bedre for Oslos 70 000 studenter!

Vi er en veldig fin og kreativ gjeng. Vi har ressurser på så mange ulike fagfelt og får til utrolig mye inhouse når alle bidrar. Det er en villighet til å prøve ut ny teknologi som gjør at vi f.eks var tidlig ute med chatbot for å avlaste SiOs kundeservice og videokonsultasjon hos helsetjenesten.