Konsulentselskapenes inntog

Design- og kommunikasjonsfolk identifiserer seg ikke med management consulting-miljøene, og forretningsstrategene identifiserer seg ikke med kommunikasjons- og designmiljøene. Dette skaper utfordringer når man skal rekruttere inn ny kompetanse til begge miljøer, skriver Eivind Ruud Johnsen, partner og rådgiver i Teft.

Kommunikasjon som fagfelt har i løpet av få år fått stor strategisk betydning for alle selskaper og merkevarer. Kommunikasjon, relevans og brukeropplevelse er en voksende differensieringsfaktor og inngår i den strategiske utviklingen. Klassiske design- og kommunikasjonsmiljøer søker seg derfor i stadig større grad inn i styrerommet hos sine oppdragsgivere. De har i løpet av de siste årene fått muligheten til å ta del i, og til å påvirke, den strategiske diskusjonen hos sine kunder. Utfordringen kan ofte bli at de undervurderer forskjellen på forretningsstrategi og kommunikasjonsstrategi, og dermed risikerer å ikke fremstå med tilstrekkelig tyngde i styrerommet.

Konsulentmiljøene er også preget av dette, men med motsatt fortegn. Strategiske miljøer som jobber med management consulting, opplever oftere og oftere at strategiene de leverer griper inn i områder som produkt- og tjenesteutvikling, merkevareposisjonering og design. Det forventes ikke lenger at man kun leverer en strategisk anbefaling: oppdragsgiverne krever i stadig større grad at strategiske partnere blir med inn i prosesser som handler om å lage kommunikasjonsløsninger, drive digitale transformasjonsprosesser og å bidra i utviklingen av produkter og tjenester – noe som til syvende og sist blir en del av kommunikasjonen med forbrukerne.

Fagfeltet er nytt for de fleste management consulting-miljøer. De kommer fra en strategisk tung verden hvor de har tilgang til styrerom og toppledelse, og hvor de er vant til å gi råd om strategisk virksomhetsutvikling. Design- og kommunikasjonslandskapet kjenner de mindre til. Derfor har vi de siste årene sett at etablerte management consulting-miljøer gjør oppkjøp av designvirksomheter, etablerer egne byråer eller samarbeider med eksisterende designmiljøer når det kommer til bredere leveranser innen produkt- og tjenestedesign.

På samme måte søker byråer med kommunikasjonsrelaterte tjenester seg inn mot de strategiske prosessene hos sine kunder. Her ser vi derimot ikke at de strategiske kommunikasjonsmiljøene gjennomfører oppkjøp eller samarbeid med management consulting-miljøer på samme måte. Det er opp til kundene eller den enkelte konsulent på «toppen» å invitere denne kompetansen inn i komplekse prosjekter. Ofte er det nettopp management consulting-miljøene som tar initiativet.

Design og kommunikasjonsfolk identifiserer seg ikke med management consulting-miljøene, og forretningsstrategene identifiserer seg ikke med kommunikasjons- og designmiljøene. Dette skaper utfordringer når man skal rekruttere inn ny kompetanse til begge miljøer.

Hvorfor er det slik, og hva kan man gjøre? Vi tror hovedårsaken til rekrutteringsutfordringene er at fagfolk søker å jobbe med likesinnede fagfolk. Det er fortsatt en avstand mellom kommunikasjonsstrategi og forretningsstrategi, men aktørene i vår bransje har alt å tjene på å bygge bro mellom disse. For å tiltrekke seg både kunder og de rette medarbeiderne.

Denne artikkelen ble publisert i forbindelse med Bransjerapporten 2018