GDPR vil gjøre deg mindre synlig

Hva skjer når selskaper ikke lenger kan lagre CV’n din uten å ha en plan for når den skal slettes?

Hensikten med GDPR (General Data Protection Regulation) er prinsippet om at et selskap ikke skal be om mer informasjon enn de trenger for å levere tjenesten til forbrukeren. Men – når du er på jobbjakt eller synes det er en god idé å tenke karriereutvikling ved å ha informasjon registrert i enkelte bransjenettverk, er jo ikke målet å dele så lite informasjon som mulig. Det handler heller om å gjøre seg så attraktiv som mulig på jobbmarkedet med informasjon som er relevant i flere sammenhenger.

I en rekrutteringsprosess er det ikke en tradisjonell kjøper og selger. Bedrifter tilbyr en betalt jobb, og kandidater tilbyr kompetanse og tid. Da må du som kandidat også fylle på med informasjon om hvem du er og hva du kan.

De fleste er ikke på aktiv jobbjakt hele tiden, men det er svært få av oss som aldri bytter jobb. Mange av de vi snakker med sier at de ikke trenger å bytte jobb nå, men om den rette muligheten skulle by seg vil de gjerne vite om det. Selv om det tar måneder eller kanskje år før den helt rette muligheten byr seg.

For at noen skal huske deg som aktuell kandidat er det rimelig at din CV og øvrig info om deg systematiseres i en mappe, et excelark eller en database, og da slår GDPR inn for fullt. Slik den nye loven arter seg må det foreligge et samtykke fra deg om at bedriften kan bruke informasjon om deg til nettopp dette formål. Det gjelder enten det er et lite reklamebyrå med tre ansatte og 20 kandidater i et Excelark eller et rekrutteringsbyrå med 15.000 kandidater i sin database. Du kan altså ikke lenger sende CVen din til en leder eller rekrutterer og forvente at du blir kontaktet om «noe dukker opp».

Hva gjør vi?

Vi har alltid satt kandidatenes personvern høyt. Vi deler aldri informasjon som kandidater har gitt oss med kunder uten at dette er avklart med kandidaten. Vi har for lengst alliert oss med norske leverandører av systemer og datasikkerhet som tar konfidensialitet og integritet på alvor.

For oss innebærer ikke GDPR store endringer i hvordan vi jobber med kandidater og kunder. Derfor ønsker vi GDPR velkommen fordi formålet med loven er at man unngår at personlig informasjon «flyter».

Vi har en av landets største databaser med informasjon om fagfolk, spesialister og ledere innen media, kommunikasjon og markedsføring. Fordelen disse har ved å være i vårt nettverk er at vi først leter der når vi starter opp rekrutteringsoppdrag. Det er også dette nettverket som først får vite om nye oppdrag gjennom blant annet våre nyhetsbrev. Når vi finner en match så kontakter vi kandidaten først og om det viser seg at dette er muligheten kandidaten har ventet på, tar vi informasjonen med videre til kunden som skal ansette. Mediabemanning skal være et naturlig møtested for ambisiøse bedrifter og enkeltpersoner i et karrierenettverk som er bygget på tillit og kompetanse.

I tiden som kommer skal vi bli flinkere til å forklare deg hvordan vi jobber med informasjonsflyten i våre prosesser. Og vi kommer til å spørre deg om det er OK å bruke informasjonen vi har om deg på denne måten inntil du gjør dette, eller sletter din profil.

Hva kan du gjøre?

Når et selskap har personlig informasjon om deg i form av CV’en din, søknader o.l. har de et stort ansvar for å behandle denne informasjonen på rett måte. Har du tillit til at dette blir gjort på en god måte som ivaretar dine interesser? Om du har det kan det være lurt å la selskaper som har interesse av å hjelpe deg ha så mye relevant informasjon om deg som mulig. Du bør la disse kommunisere med deg, men du bør aldri la et selskap formidle din informasjon til såkalt tredjepart uten at dette er avklart med deg i hvert enkelt tilfelle.

Du kan også ta kontakt med din rådgiver hos oss og snakke med oss om hvordan vi jobber med din informasjon, om du lurer på noe.