Symbol Oppkjøp og konsolidering

Oppkjøp og konsolidering

Er dere på jakt etter å vokse med nye fagområder eller utforske mulighetene i markedet?

Noen ganger åpner det seg unike muligheter for selskaper som søker å vokse, samarbeide eller endre seg raskt. Er tiden moden for å utløse et potensial for vekst, endring eller rett og slett finne en ny eier?

Vår ekspertise handler om å identifisere miljøer for potensielle oppkjøp, salgs- og fusjonsprosesser. Vi bidrar til at selskaper øker sin relevans og lønnsomhet gjennom oppkjøp eller fusjon med andre selskaper som kompletterer og utfyller fagområdene, kulturen, kundelisten og bemanningen. 

Teft har erfaring med kjøp, salg og fusjoner av selskaper i medie- og byråbransjen. Inviter oss på en workshop for å diskutere planer og forventninger, og vi vil utarbeide en plan for å identifisere tiltakene som trengs for å gå ut i markedet på en riktig måte.

Vi kan blant annet hjelpe med konkurrent- og markedsanalyser, utarbeide prospekter, bidra i verdivurderinger, bistå i due dilligence, støtte forhandlinger og sonderingsdialoger.

 

Kontakt oss
Ta kontakt med Henrik Sandberg for å bli kjent med hvilke erfaringer vi i Teft og Teft Consulting har med oppkjøp og sammenslåinger i medie- og byråbransjen i Norge.
Kontaktpersoner:

Henrik Sandberg

Daglig leder og rådgiver

907 39 816

henrik@teft.no
linkedin icon