Ikon av forstørrelsesglass og grafer - benyttet til tjeneste analyse

Analyser

Vil du vite mer enn andre?

Vet du nok om hvordan dine ansatte trives hos dere? Hva med kjennskapen i markedet eller tilfredsheten blant kundene? Hva er potensialet i nye tjenester og hvordan øke lønnsomheten i de tjenestene dere har?

Teft har lang erfaring med å måle motivasjon og interesse blant mennesker som jobber med markedsføring, kommunikasjon og teknologi. Vi har etablerte benchmarks for lønn, tillit og lojalitet for de fleste fagområder gjennom vår kartlegging i Bransjerapporten. Teft kan hjelpe med undersøkelser og analyser til bruk i HR og organisasjonsutvikling og planlegging.

Vi jobber med både kunde- og tilbydersiden for kommunikasjon, markedsføring og teknologitjenester og kan kartlegge tilfredshet og forventninger blant dine kunder og i det markedet din bedrift opererer.

I vårt miljø finner du rådgivere med kompetansen som trengs for å gjennomføre økonomiske og markedsmessige analyser som danner grunnlag for strategiske beslutninger.

Vil du vite mer enn andre? Vi finner metode og datagrunnlag som svarer på dine spørsmål.

Vi leverer:
  • Medarbeiderundersøkelser
  • Arbeidsmarkedsundersøkelser
  • Lønnsundersøkelser
  • Kundetilfredshetsundersøkelser
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Bransjekartlegging
  • Konkurrentanalyse
Kontakt oss
Thomas og Ole har mange års erfaring med å planlegge, innhente, analysere og rapportere statistikk og informasjon som er relevant i vår bransje.
Kontaktpersoner:

Ole Janzso

Partner og rådgiver

977 74 771

ole@teft.no
linkedin icon