Internkommunikasjon

En av de viktigste årsakene til mistrivsel på jobben, er mangel på involvering og internkommunikasjon. Folk vil vite hva som skjer. Ansatte vil ha informasjon om hvor selskapet er på vei, og hvorfor dere gjør eventuelle kursendringer. Involvering er motiverende og skaper samhold. Ekskludering virker motsatt. Det kan lønne seg å ta den interne kommunikasjonen på alvor. Spesielt ved korsveier.

Vi hjelper deg med hva du bør gjøre i praksis, og med rådgivning rundt den operative produksjonen om du har behov for det.

Kontakt June Ragnif Johansen hos oss dersom du trenger sparring og et eksternt øye på hvordan du kommuniserer med dine ansatte.

 

Kontaktpersoner:

June Ragnif Johansen

June Ragnif Johansen

linkedin icon

Rådgiver

916 98 430

june@teft.no