Forretningsutvikling

Gode ideer kan være ressurskrevende å sette ut i livet. Vi har lang erfaring med å jobbe frem initiativ og forløse potensialet i vekstprosjekter. Det kan være utvikling av nye prosjekter, produkter og tjenester. Det å markedstilpasse eksisterende løsninger, eller konsolidere ulike tjenester eller virksomheter.

 

Kontaktpersoner:

Victor Sanchez Barrera

Victor Sanchez Barrera

linkedin icon

Rådgiver

995 31 313

victor@teft.no