Vil du ha freelanceoppdrag?

Teft Flex hjelper oppdragsgivere og freelancere å finne hverandre. Teft har jobbet med rekruttering og bemanning siden 2001, og selvfølgelig tilbyr vi også muligheter for deg som er freelancer.

I 2013 startet vi WeLance og i løpet av de siste årene har vi formidlet et hundretalls oppdrag for designere, tekstforfattere, journalister, performancespesialister, kommunikasjonsrådgivere og kreative. I 2015 ble Welance en del av Teft Flex og vi har et eget nettverk av freelancere som har registrert seg med relevant informasjon. Basert på denne informasjonen tar vi kontakt med de sin har rett kompetanse og sjekker om de har kapasitet og lyst til å ta oppdraget. Vi formidler informasjonen til de som er interessert til oppdragsgiver, og oppdragsgiver inngår avtale om det aktuelle oppdraget via Teft Flex.

Mange av våre oppdrag er «fastlance» og strekker seg ut i tid og omfang.

Vår tjeneste er åpen for alle som tilbyr tjenester innen kreativitet, kommunikasjon og markedsføring og fakturerer gjennom eget selskap.

Registrer din profil i vårt nettverk i dag, og når det dukker opp oppdrag som passer med din kompetanse tar vi kontakt med deg.

 

Registrer deg som Freelancer